Normal

Oppretter fire sjøkabelutvalg

Det opprettes fire eksterne utvalg som skal jobbe med å utrede sjøkabelalternativet i Hardanger. Det sa Olje- og energiministeren på en pressekonferanse i Bergen tirsdag.

Terje Riis-Johansen

Olje- og energiminister Terje Riis Johansen har opprettet fire eksterne utvalg som skal se på sjøkabelalternativet. (Arkivfoto)

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Temaet for pressekonferansen er den eksterne gjennomgangen av sjøkabelalternativet for kraftledning mellom Sima og Samnanger.

Regjeringen vedtok først at kraftlinjen i Hardanger skulle gå i luftspenn, men åpnet for sjøkabel etter voldsomme reaksjoner lokalt og sviktende oppslutning for regjeringspartiene på Vestlandet.

Fire utvalg

Tirsdag sier Riis-Johansen at de fire utvalgene skal jobbe uavhengig av hverandre, de skal bestå av eksperter som skal se på ulike alternativer, og gi sin innstilling innen 1. februar 2011.

– Tre av lederne er hentet inn utenfor Norges grenser, det samme gjelder flere av medlemmene. Dette er de beste folkene, med den beste kompetansen, sier han.

Fokus for utvalgene

Utvalg 1: Tekniske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold knyttet til en sjøkabelløsning

- Leder: Fredrik Rüter, sjef for Grid Connections i Vattenfall Power Consultant. - Øvrige medlemmer: Inga Bruteig (Forskningssjef NINA), Kari Sletten (Forsker NGU), Vigeir Bunæs (Operasjonsleder, Install It)

Utvalg 2: Virkninger for kraftsystemet ved kabling

- Leder: Professor Göran Andersson, Direktør for EEH-Power Systems Laboratory i Zürich. - Øvrige medlemmer: Arne Torstein Holen (professor NTNU), Liisa Harla (professor, Universitetet i Helsingfors)

Utvalg 3: Konsekvensene av at en eventuell sjøkabel vil ta lenger tid enn en luftledning

- Leder: Professor Fridrik Baldursson ved School of Business, University of Reykjavik. - Øvrige medlemmer: Olvar Bergland (1. amanuensis, UMB), Cathrine Hagem (Forsker (dr.polit), SSB)

Utvalg 4: Samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabelalternativet

- Leder: Professor Arild Hervik ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ved Høyskolen i Molde. - Øvrige medlemmer: Ann Lisbet Brathaug (seksjonssjef, SSB), Kåre Petter Hagen (professor NHH)

Vil møte kommunene

Terje Riis-Johansen sa på pressekonferansen at det skal være to kontaktmøter i denne perioden, hvor de berørte kommunene blir invitert til å være med.

– Trasékommunene får også stille med varaordfører, for å få god representasjon. Meningen er å sørge for at det blir en prosess hvor ordførerne blir involvert, sier han.

– Jeg og departementet vil la denne prosessen gå sin helt uavhengige gang. Når utvalgene er kommet i gang og fått organisert seg, så kommer verken departementet, NVE eller Statnett til å ha noe med dette arbeidet å gjøre før vi mottar rapportene 1. februar, sier han.

Han understreker at de skal stille til rådighet den informasjon utvalgene måtte be om i prosessen.

– Departementet vil avholde høringsmøte for alle de involverte lokale og regionale instanser 10. februar 2011, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Kan bli gasskraft

– Vi mener vi har lagt til rette for en god og grundig prosess. Vi mener vi har tatt opp vesentlige spørsmål fra debatten i sommer, og legger et løp for et godt beslutningsgrunnlag. Vi ser frem til et godt samarbeid videre, sier han.

Dette er et arbeid departementet begynte på etter møtet med ordførerne 10. august.

Utbyggingen i Hardanger skal være med på å skaffe bergenserne strøm. I Bergen tirsdag sier Riis-Johansen at de ikke kan se bort fra at de kommer i en situasjon hvor bruk av gasskraft i Bergen blir nødvendig.

– Vi vil ikke avvise det som et kortvarig tiltak, sier han.

– Hovedmålet med norsk energipolitikk må være å knytte produksjon og forbruk sammen. Det å la være å nyttegjøre seg av norskprodusert kraft, og i stedet bygge gasskraftverk, ville være en dårlig energipolitikk. Det er ikke det vi ønsker å gjøre, sier han.

Kåre Petter Hagen som jobber på NHH i Bergen sitter i ett av utvalgene. NRK har snakket med Hagen som ikke ønsker å uttale seg om utvalget.

– Jeg vil ikke kommentere dette før resultatet av vårt arbeid foreligger, sier han.


LES OGSÅ: - Ikkje råd til begge delar | Krever besøk av Stoltenberg