Her jobber de om bord på fiskebåten som Norge vil stoppe

Den utvidede regjeringen vil stanse nyvinningen «Norwegian Gannet». I mellomtiden jobber båten for fullt i norske farvann.

Arbeid på Norwegian Gannet

SLAKT: På båten slaktes fisken direkte fra oppdrettsanlegg og fraktes til en lakseterminal i Hirtshals i Danmark.

Foto: HAV LINE

Fra et oppdrettsanlegg i Agder legger den nye slaktebåten «Norwegian Gannet» ut på sin tredje tur til Hirtshals i Danmark.

Om bord slaktes laksen, og fraktes direkte fra anleggene til det europeiske markedet. Båten betegnes som revolusjonerende, da den erstatter den tradisjonelle prosessen der fisken sorteres i Norge og lastes på trailer til kontinentet.

Regjerningen mener dette er lovstridig, da kvalitetsforskriften sier at fisk med sår og misdannelser ikke skal nå utlandet.

Dermed vil de sende båten innom en norsk havn med den utsorterte fisken.

Men selv om myndighetene vil stanse den, seiler båten i disse dager for fullt etter å ha fått Bergen tingretts medhold.

Norwegian Gannet ved merd ved Farsund

PÅ JOBB: «Norwegian Gannet» fotografert i forrige uke ved et oppdrettsanlegg ved Farsund på Sørlandet.

Foto: Hav Line

Flertallsregjering enig

Mattilsynet foreslo i fjor å fjerne bestemmelsen som sier at fisk med sår må feilrettes i Norge.

Men i Granavolden-plattformen, som den utvidede regjeringen presenterte torsdag, fastslås det likevel at reglene skal bestå.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) mener det handler om å sikre kvaliteten.

«Som ledd i dette vil Nærings- og fiskeridepartementet snarlig sende en presisering av fiskekvalitetsforskriftens bestemmelser på høring», skriver Nesvik i en e-post til NRK.

De fire borgerlige partiene har i plattformen også forpliktet seg til «å følge opp ambisjonen om å overføre gods fra vei til sjø og bane».

Rederiet Hav Line, som eier båten, er overrasket over regjeringserklæringen.

– Mattilsynet ville ha bestemmelsen ut av forskriften. Å få det inn i plattformen synes jeg er fascinerende. De er redde for omdømmet til norsk laks, men vi leverer på kvalitet langt utover det vanlige. Vi vil sortere fisken i Danmark på samme måte som den vil sorteres i Norge, sier administrerende direktør Carl Erik Arnesen.

Carl-Erik Arnesen i Hav Line Gruppen

REDER: Carl-Erik Arnesen er administrerende direktør i Hav Line, som eier «Norwegian Gannet».

Foto: Eivind Fondenes / NRK

Kritisk til egen regjering

Høyres stortingsrepresentant Ove Trellevik kritiserer egen regjering.

– Jeg er ikke enig med fiskeriministeren i dette, og det har vært temperatur i diskusjonene. Vestland Høyre har et vedtak på å fjerne paragrafen.

Han mener imidlertid saken er tapt, når detregjeringsplattformen.

– Jeg oppfatter det som proteksjonisme. Denne båten er innovativ med tanke på miljø, men vil nok få konsekvenser for arbeidsplasser på land. Det er både forlemper og ulemper ved prosjektet som settes opp mot hverandre, sier Trellevik.

Seiler videre

Etter Bergen tingretts vedtak kan regjeringen kreve muntlig forhandling, der avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten.

«Vi vurderer nå neste skritt i saken. Vi er overrasket over at Bergen tingrett valgte å ikke la staten legge fram sin side av saken», skriver fiskeriminister Nesvik.

Men inntil saken er omgjort av en domstol, får båten seile videre.