Her er opposisjonens tunneldrøm for Bybanen

Høyre, Frp, MDG, Sp og Rødt gir ikke opp å legge Bybanen utenom Bryggen. – Vi må bruke den muligheten fjell gir oss, mener Martin Smith-Sivertsen (H).

Martin Smith-Sivertsen og opposisjonen med ny bybanetrasé

PRESSEKONFERANSE: Martin Smith-Sivertsen (H) legger sammen med Frp, MDG, Sp og Rødt en ny plan for Bybanen mot Åsane.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

Etter at opprøret i Ap ble slått ned, og bystyregruppen bestemte seg for å stemme samlet for å legge Bybanen over Bryggen, er det få som tror det er mulig å få flertall for noe annet trasévalg.

Men regnbuealliansen Høyre, Frp, MDG, Sp og Rødt gir ikke opp:

«Gatene til den historiske sentrumskjernen er for trange til biler, baner, sykkelveier, gående, folkeliv, buss og varetransport. En del av løsningen er å legge bybane i tunnel», skriver de i sitt nye forslag til bybanetrasé mot Åsane før onsdagens bystyremøte.

Mandag formiddag inviterte de til pressekonferanse nettopp på Bryggen, i Det Hanseatiske Hotel. Der la de frem følgende plan:

  • Banen går i tunnel fra Peter Motzfeldts gate, der det blir stopp under jorden, til Amalie Skrams vei i Sandviken, der det også blir et stopp.
  • Det bygges underjordisk stopp i området Nye Sandviksvei/Rothaugen/Sandviken kirke.

Bybanen med stor sentrumstunnel

UNDERJORDISK: Slik ser de fem partiene for seg «drømme-Bybanen»: Med tunneler i flere retninger i sentrum.

Foto: Fra notat om Åsanebanen / Skjermdump

Vil ha stort sentrumsstopp

De fem partiene skal ha vært usikre på det nøyaktige trasévalget, og gjorde endringer på tampen før presentasjonen. NRK meldte først at de ville ha tunnelinnslaget i sentrum ved Bystasjonen, og underjordiske stopp ved politihuset og Krohnengen.

Og det kan fortsatt bli en slik løsning de lander på senere i prosessen, dersom tankene om flere traseer i tunnel i sentrum lar seg gjennomføre.

– Vi har ikke landet på at denne løsningen nødvendigvis er den riktige i sin helhet, sa Martin Smith-Sivertsen (H) da han la frem planene på pressekonferansen.

I sentrum vil Høyre, Frp, MDG, Sp og Rødt utrede å bygge tunnel til Nøstet/Dokken, og knytte alle bybanene sammen i ett stort sentrumsstopp under bakkenivå ved Peter Motzfeldts gate, noe de mener vil gi «god tilkomst til sentrale deler av sentrum, samtidig som den historiske sentrumskjernen og Bryggen skånes for baneløsninger på gateplan».

– Her er det mange muligheter. Poenget, enten det blir stopp i Peter Motzfeldts gate eller et annet sted, er at vi må ta denne diskusjonen nå. Utfordringen vil være å få flere baner inn til sentrum, sier Smith-Sivertsen.

Bybanen over Bryggen

SIER NEI TIL DETTE: Høyre, Frp, MDG, Sp og Rødt vil ikke ha Bybanen over Bryggen.

Foto: Nils Eivind Horneland / Illustrasjon

– Må bruke den muligheten fjell gir oss

Videre nordover vil de fem partiene forlenge Fløyfjellstunnelen og legge bybanen i dagens vei.

Hvis det ikke går, vil de utrede om det er mulig å bygge tunnel videre fra Amalie Skrams vei til Norges Handelshøgskole.

De har ikke bestemt seg for videre trasé til Åsane, men vil ha utredet om det kan bygges bybane til Midtbygda og Flaktveit også.

Smith Sivertsen slår under pressekonferansen fast at «vi må bruke den muligheten som fjell gir oss».

– Hvis vi prøver å legge tunneler i fast fjell, kan vi lage et effektivt system som vi kan være stolte av om hundre år og som kan være med på å definere det som Bergen skal være i fremtiden.

Flertall for Bryggen-bane

Før valget i fjor høst frontet Ap tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate som sin foretrukne løsning.

Men når partiet nå går sammen med byrådskameratene KrF og Venstre, samt SV, om Bryggen-forslaget, får det flertall med mindre det kommer noen overraskelser i bystyremøtet onsdag.

Sondre Båtstrand (MDG) har ikke gitt helt opp.

– Dette er i tråd med det 80 prosent av velgerne så for seg da de stemte ved valget i fjor. Jeg håper på flertall i bystyret. Om ikke nå, så etter neste valg, sier Båtstrand.

– Det at partier fra Rødt til Frp forenes, viser hvor viktig denne saken er, sier Ove Sverre Bjørdal (Sp).

– Denne saken er viktig for Bergen, fordi vi vil beholde Bryggen som en storstue for hele Vestlandet, sier Tor Woldseth (Frp).

– Det er viktig med en effektiv bybane. Vi må få folk til å velge bane, og da må den være mer effektiv enn bil, sier Sofie Marhaug (R).