Styreleder gikk mot sine egne i betent strid om luftambulansesentral

HAUKELAND (NRK): Styrelederen i Helse Stavanger stemte mot sitt eget helseforetak, og for sin gamle arbeidsplass.

Hanne Klausen, klinikkdirektør

BERGEN: Klinikkdirektør Hanne Klausen mener Haukeland universitetssjukehus er det naturlige valget for luftambulansesentralen. Her fra helikopterdekket på Haukeland.

Foto: Eivind Fondenes / NRK

Helse Vest skal opprette en egen AMK-sentral for luftambulansene i helseregionen.

Herfra skal all luftambulansetrafikk i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane styres.

Men hvor den skal ligge, er helseforetakene i vest helt uenige i.

De to sidene er ikke engang enige i hvilke kriterier som bør legges til grunn når Helse Vest må velge mellom Bergen og Stavanger.

Nærhet til traumesenteret

Haukeland universitetssjukehus er regionsykehuset i Helse Vest, og Helse Bergen mener derfor at dette er det naturlige valget for sentralen, som går under navnet AMK-LA-sentralen på fagspråket.

De mener også at sentralen bør være i umiddelbar nærhet til det regionale traumesenteret, som også holder til på Haukeland.

– Vår praksis er at traumelegen kommer opp til sentralen når det er snakk om store skader. Legen kan være med på å vurdere, og prioritere hvilke pasienter som skal hvor. Dette samarbeidet er veldig viktig, sier klinikkdirektør Hanne Klausen ved Kirurgisk serviceklinikk i Helse Bergen.

Hun leder avdelingen som blant annet har ansvaret for akuttberedskapen i Helse Bergen. Hun har selv erfaring som helikopterlege, og sier det er viktig at helikoptermannskapet kan treffe kollegaene på sentralen.

Egil Olsen, Helse Stavanger

STAVANGER: Egil Olsen er styremedlem i Stavanger. Her er han i AMK-sentralen hvor de håper å også kunne huse luftambulansesentralen i fremtiden.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Dette handler om flysikkerhet

Ved Helse Stavanger legger de imidlertid helt andre kriterier til grunn.

De mener sentralen skal drive mer med flysikkerhet enn med medisin, og at fagmiljøet i Stavanger er sterkere på dette enn i Bergen.

– Dette er mer en flygelederfunksjon. Derfor betyr det ikke noe at det er nært traumesenteret. Vi mener det er et bredere fagmiljø i Stavanger når det kommer til flysikkerhet. Her kommer personene i fagmiljøet tettere på hverandre, sier Egil Olsen, ansattrepresentant i styret i Helse Stavanger.

De fem helseforetakene Helse Bergen, Helse Førde, Helse Fonna, Helse Stavanger og Luftambulansetjenesten er alle enige i at det vil bli en mer effektiv og profesjonell tjeneste dersom en slik sentral opprettes.

Men de klarte ikke å komme til enighet om hvor den skal ligge.

Helse Bergen har støtte fra Helse Førde og Helse Fonna.

Helse Stavanger og Luftambulansetjenesten mener Stavanger universitetssjukehus er det rette stedet.

Stavanger har allerede en rolle som regional AMK-sentral, som skal ha en koordinerende rolle ved større katastrofer. Luftambulansen og Helse Stavanger mener luftambulansesentralen bør ligge samme sted.

Stener Kvinnsland og Bent Høie

ERFAREN SYKEHUSLEDER: Stener Kvinnsland gikk mot resten av Helse Stavanger og stemte for Bergen. Her sammen med helseminister Bent Høie (H) i 2016.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fikk styrelederen mot seg

Saken tok en spesiell vending i februar, da styret i Helse Stavanger skulle bli enige om sin innstilling.

Styreleder Stener Kvinnsland gikk imot resten av styret, og leverte et motforslag om at sentralen bør legges til Haukeland og Helse Bergen, hvor han selv var administrerende direktør frem til 2015.

– Dette handler om beredskapen til hele helseregionen, og det er en oppgave jeg mener hører hjemme på regionsykehuset. Det var derfor jeg foreslo at vi skulle levere en innstilling om Haukeland, sier Kvinnsland.

NRK vet at flere i Helse Stavanger har reagert på styrelederens alenegang.

– Vi har to kompetente miljøer som kan ta dette oppdraget. Det er viktig å få frem. Begrunnelsen min er at Haukeland er regionsykehuset i Helse Vest, sier han.

Helse Vest ønsker ikke å kommentere saken før de har tatt en avgjørelse. Planen er at det skal gjøres i april.

Testing av ambulansedekket på Haukeland sykehus

STRID: Helikopterdekket på Haukeland sykehus, her fra da det ble åpnet i 2012.

Foto: Helse Bergen