Frykter Søviknes-nei til bompenger skal forsinke Hordfast

– På Stortinget er man overrasket over at en av de fremste talsmennene for dette prosjektet, nå ikke synes det er så viktig å finansiere planleggingen, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS.

Alternativ til fjordkryssing Hordfast

FERGEFRI E39: Vegvesenets siste tegning viser hvordan Hordfast, broen mellom Os og Stord, kan bli. Prosjektet er en sentral, og dyr del av fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Foto: Illustrasjon: Baezeni / Statens vegvesen

– Jeg håper inderlig at Søviknes har rett i det han sier, og at dette ikke fører til stopp i fremdriften i prosjektet. Jeg tror det er en stor fordel å sende et signal til regjeringen om at vi er villige til å bidra, sier ordfører i Fitjar, Wenche Tislevoll (H).

Tirsdag kveld sa kommunestyret i Os nei til å forhåndsinnkreve bompenger på fergene til bruk på planlegging av Hordfast. Det skjedde etter en brå snuoperasjon i Os Frp, like etter at tidligere statsråd Terje Søviknes gjorde comeback som ordfører.

Fordi en søknad om forhåndsbompenger trenger lokal støtte, kan Vegvesenet nå gå glipp av 150 millioner kroner i planleggingsmidler til broprosjektet.

Søviknes sa tirsdag til NRK at forhåndsbompenger ikke har noen betydning for fremdriften. Men utsagnet bygger ikke på noe løfte fra tidligere regjeringskollegaer, ifølge Os-ordføreren.

– Nei, det er jo ikke basert på annet enn at prosjektet ligger inne i Nasjonal Transportplan, som er vedtatt i Stortinget. Der har dette prosjektet høy prioritet, sier Søviknes.

Terje Søviknes tilbake som ordfører, Laila Marie Reiertsen og Marie Bruarøy

FIKK KOMMUNESTYRET MED SEG: Det lå an til flertall for forhåndsinnkreving i Os. Men da Terje Søviknes tirsdag kveld holdt sitt første kommunestyremøte etter ordførerreturen, stemte 32 representanter imot, og kun to for å ta inn bompenger på fergene før Hordfast blir bygget.

Foto: Per Christian Magnus / NRK

I de andre berørte kommunene, Fitjar, Stord og Tysnes, er politikerne positive til forhåndsbompengene. Stord-ordfører Gaute Epland (Ap) sier han forventer stort flertall i kommunestyret.

– Jeg synes det er litt synd at Os ikke er med, for jeg tror det hadde vært bra om vi hadde stått sammen for å få trykk på planleggingen. Vi har tidligere, med Trekantsambandet, hatt gode erfaringer med at forhåndsbompenger kan føre til rask realisering, sier Epland.

Tislevoll og Epland

STEMMER FOR BOMPENGER: – Innstillingen er at vi går for forhåndsinnkreving. Jeg tror ikke vi kommer til å snu selv om Os sier nei, sier Wenche Tislevoll (H). – Ut ifra tidligere standpunkter i saken, forventer jeg relativt stort flertall for det, sier Stord-ordfører Gaute Epland (Ap).

Foto: NRK

– Overrasket over Søviknes

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 ligger Hordfast inne i siste halvdel av planperioden. Men det heter at byggingen kan starte «med bompenger i første seksårsperiode forutsatt betydelige kostnadsreduksjoner».

På oppdrag fra regjeringen har Vegvesenet allerede klart å kutte prisen fra 43 til 35 milliarder kroner, og skal være i ferd med å redusere kostnadene ytterligere.

Dermed nærmer man seg trolig et nivå som gjør Hordfast mer spiselig for regjeringen – noe som altså kan øke sjansen for oppstart i første del av NTP-perioden.

Men da er forhåndsbompengene viktige, ifølge Hordfast AS, som på vegne av næringslivet jobber for å realisere broprosjektet.

Hordfast AS-leder Øyvind Halleraker var tirsdag i Oslo for å møte NHO og lobbyere blant stortingspolitikere. Han sier han møtte reaksjoner på Søviknes' snuoperasjon.

– Man er litt overrasket, rett og slett, over at det som har vært en av de fremste talsmennene for dette prosjektet, nå ikke synes det er så viktig å finansiere planleggingen, sier Halleraker.

Erna Solberg på kontoret sitt

SAMFUNNSNYTTE: – De har klart å gjøre betydelige endringer i prosjektet som gjør at det blir billigere, og da er det også betydelig mer samfunnsøkonomisk nytte knyttet til dette, sier Erna Solberg.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Solberg: – Kan startes tidligere med bompenger

Før snuoperasjonen i Os, gjennomførte NRK et intervju med Erna Solberg (H) om Hordfast. I intervjuet sier statsministeren følgende om Vegvesenets kostnadskutt og muligheten for fremskyndet oppstart:

– De har klart å gjøre betydelige endringer i prosjektet som gjør at det blir billigere, og da er det også betydelig mer samfunnsøkonomisk nytte knyttet til dette (...) Ambisjonen er fortsatt at det skal startes opp i andre del av NTP, altså om ca. seks år, og litt tidligere hvis det (planarbeidet, journ. anm.) er ferdig og det kan kreves inn bompenger på et tidligere tidspunkt.

Øyvind Halleraker og Anne Gine Hestetun etter frukostmøte med Bergen Næringsråd

– BETYDNING FOR FREMDRIFTEN: – Forhåndsbompengene kan ha betydning for fremdriften i planarbeidet, og i plansammenheng er ikke 150 millioner kroner et bagatellmessig beløp, som Søviknes sier, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS (t.v.), her i samtale med fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun.

Foto: Christian Lura / NRK

Hordfast AS mener forhåndsbompenger vil gi milliardprosjektet økt legitimitet i regjeringen, og sikre at planleggingen ikke stopper opp. Halleraker synes statsministerens uttalelser indikerer at Søviknes underspiller viktigheten av forhåndsbompenger.

– Ja, på en måte. Det er nok å vise til Rogfast som eksempel. Der var det nettopp forhåndsbompenger som ble brukt til planleggingsarbeidet, mens det nå brukes parallellinnkrevde bompenger til utbyggingen, sier Hordfast AS-lederen.

Selv om Os sier nei, er ikke alt håp ute for forhåndsbompenger, ifølge interesseorganisasjonen. Hvis de andre kommunene sier ja, kan Vegvesenet likevel bestemme seg for å fremme en søknad til Stortinget.

– Os ble ikke lyttet til sist, da man vedtok bompenger på Halhjem-Sandvikvåg til veibygging på Stord og Fitjar, påpeker Halleraker.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon