Disse kommunene får «ungkarsmillioner» fra regjeringen

Regjeringen premierer kommuner som sa ja til å slå seg sammen, men fikk nei fra nabokommunen. 23 kommuner skal dele en årlig pott på 36 millioner.

Kommunesammenslåing

FÅR EKSTRA TILSKUDD: Selv om ja ble til nei for flere kommuner, venter nå en påskjønnelse fra regjeringen. Bildet er fra Odda i Hordaland, som var blant kommunene som sa ja til sammenslåing.

Foto: TALE HAUSO

– Kommunene som får midler er plukket ut etter å ha blitt vurdert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkesmennene rundt om i landet, sier leder i kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad fra Frp til NRK.

– Stord var positive til en sammenslåing. Derfor kommer de nå til å få disse pengene hvert år fremover til et eventuelt nytt inntektssystem er på plass.

Milliontilskudd

Stord i Hordaland er blant kommunene som får utbetalt mest fra potten. De håpet å slå seg sammen med nabokommunen Fitjar, men fikk nei. Nå venter en årlig kompensasjon på 2,5 millioner kroner.

Men det er ikke alle «ja-kommuner» som får tilskudd på tross av at de nå kommer dårligere ut av det kommunale inntektssystemet enn det de ellers ville ha gjort. Ulvik og Kvam i Hordaland er to av disse kommunene.

– Vi har som sagt gjort en vurdering sammen med fylkesmannen. Der har vi blant annet sett på om kommunene har fått kompensert inntektstapet på andre måter, sier Njåstad.

Helge Andre Njåstad

PENGEDRYSS FRA REGJERINGEN: Helge André Njåstad (Frp) er leder i kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Foto: Johan Moen / NRK

Straffes for å si nei

Ungkarstillegget overbeviser ikke Senterpartiet. Politisk rådgiver for stortingsgruppen Aleksander Øren Heen, mener regjeringen «leker med» inntektssystemet ved å fjerne basistilskudd til de minste, og deretter fordele 36 millioner til et utvalg kommuner.

– Jeg synes ikke vil skal gi noen innbyggere dårlige tjenester, fordi kommunen har valt å organisere seg på en måte som ikke tilfredsstiller regjeringen. Her straffes innbyggerne.

Heen mener «ungkarsmillionene» er et nytt eksempel på hvordan regjeringen driver splitt og hersk med kommuner som har sagt nei til sammenslåing, og som nå ligger an til magrere utbetalinger fra staten.

– Regjeringen har en demokratisk plikt til å sikre like tjenester for alle. Det blir ikke tilfelle med denne ordningen, sier Heen, som også er kandidat til Stortinget fra Sogn og Fjordane.

Aleksander Øren Heen

LEKER MED TALL: Politisk rådgiver for stortingsgruppen i Senterpartiet, Aleksander Øren Heen, mener regjeringen leker med kommunale inntekter når de etterfordeler millioner til kommuner som sa ja, men fikk nei.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Fornøyd med Hordaland

Lederen i kommunal- og forvaltningskomiteen roser spesielt kommunene i hjemfylket Hordaland for måten de har behandlet kommunalreformen.

– Alt som har skjedd i fylket har vært frivillig. Vi ser nå at det kommer til å bli en sterk kommune nord for Bergen når Lindås, Radøy og Meland, slår seg sammen. Vest for Bergen går Fjell, Sund og Øygarden i hop, og sør for byen blir det en sammenslåing av Os og Fusa.

– Kommunene i Hordaland skal derfor være svært fornøyd med arbeidet som er blitt gjort med den nye kommunereformen. Man går nå fra 33 til 25 kommuner, og det er veldig bra.

Disse kommunene får ekstrapenger fra regjeringen

Kommune

Kompensasjon 2017

SUM

35 879 000

0425 Åsnes

1 366 000

0511 Dovre

332 000

0519 Sør-Fron

1 514 000

0542 Nord-Aurdal

954 000

0617 Gol

342 000

0928 Birkenes

1 602 000

0928 Evje og Hornnes

1 140 000

1003 Farsund

1 986 000

1014 Vennesla

2 311 000

1101 Eigersund

1 948 000

1121 Time

2 624 000

1122 Gjesdal

2 204 000

1130 Strand

2 404 000

1146 Tysvær

827 000

1221 Stord

2 578 000

1449 Stryn

781 000

1514 Sande (M&R)

337 000

1516 Ulstein

2 078 000

1634 Oppdal

2 194 000

1742 Grong

286 000

1820 Alstahaug

2 176 000

1824 Vefsn

2 261 000

1860 Vestvågøy

1 634 000