Ja-kommuner får belønning – Nei-kommuner får mindre

Nå kommer premien til kommunene som slår seg sammen frivillig. Regjeringen varsler tøffere økonomiske tider.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om ekstra midler til kommunene.

MER RETTFERDIG: Kommunalminister Jan Tore Sanner vil belønne kommuner som frivillig slår seg sammen.

I det nye inntektssystemet som regjeringen la fram i formiddag, får kommuner som frivillig slår seg sammen, mer i statlige overføringer enn kommunene som sier nei.

Kommunene vil få nesten 4 milliarder kroner mer i såkalte «frie inntekter» neste år. Dette er penger som kommunene fritt styrer over. Samtidig settes bremsene på når det gjelder veksten framover, og den kan bli så mye som 750 millioner kroner lavere enn i år.

– Ja, det blir tøffere tider, bekrefter kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Nye gulrøtter

Samtidig som regjeringen offentliggjør sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, presenterer Sanner også et knippe ferske gulrøtter for kommuner som vurderer sammenslåing.

I det nye inntektssystemet for kommunesektoren får kommuner som frivillig slår seg sammen, større overføringer enn dem som velger å forbli små. I tillegg endres måten tilskuddene beregnes på i retning av å favorisere regionsentre.

Det skal bli mer lønnsomt for kommunene å slå seg sammen.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

– Det nye inntektssystemet skal bli mer rettferdig, og det skal bli mer lønnsomt å slå seg sammen, sier Sanner.

Det nye systemet innebærer en stor omlegging i hvordan overføringene til kommunene beregnes.

Mindre til dem som velger å være små

Kommunesenteret Kjøpsvik i Tysfjord i Nordland

FÅR MINDRE: Kommunestyret i Tysfjord i Nordland sa nylig nei til sammenslåing.

Foto: Sander Andersen / NRK

Regjeringen foreslår å gradere basistilskuddet, som i dag er på 13,3 millioner kroner. Det går i hovedsak går til administrasjon og er likt for alle kommuner.

I det nye inntektssystemet vil kommuner som har så store avstander at de er ufrivillig små, fortsatt få fullt basistilskudd. Kommuner i mer tettbygde strøk, som likevel velger å være små, vil få redusert basistilskuddet.

Utsikt over Sandefjord

FÅR MER: Sandefjord kommune har fridd til og fått ja fra Stokke og Andebu.

Foto: Sandefjord Reiselivsforening

– Med det nye inntektssystemet kan ikke kommuner i tettbygde strøk, som velger å være små, sende regningen til resten av Kommune-Norge, sier Sanner.

Dagens regionalpolitiske tilskudd videreføres, men innretningen på disse endres noe.

Dagens småkommunetilskudd, som går til alle kommuner med under 3200 innbyggere, videreføres som et eget småkommunetillegg. Dette småkommunetillegget differensieres etter kommunenes beliggenhet. Tilskuddene skal også vris i retning mer per innbygger og noe mindre per kommune

Mer til regionsentre

En helt ny tilskuddsordning skal gå til mellomstore kommuner som slår seg sammen, og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region.

Dagens system sementerer en kommunestruktur som har gått ut på dato, og forhindrer en nødvendig fornyelse.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner

INSENTIVER: Det nye inntektssystemet skal sikre fornyelse, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Foto: NRK

Sanner mener det er på høy tid at systemet blir oppdatert:

– Dagens system sementerer en kommunestruktur som har gått ut på dato, og forhindrer en nødvendig fornyelse, sier han.

Forslaget er ifølge departementet i tråd med avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget.

Hvor mye hver enkelt kommune vil få, blir først klart når statsbudsjettet legges fram til høsten og Stortinget gjør sine vedtak.

SISTE NYTT

Siste meldinger