NRK Meny
Normal

Akvariet i Bergen vil skyta freda måsar

Måsar plukkar akvariefisk som smågodt, skremmer matlysten av sjøløvene og nappar fôr or kjeften til pingvinane. No vil Akvariet i Bergen skyta den freda fuglen.

Akvariet vil skyta måsar

KONFLIKT: Akvariet i Bergen vil skyta fire-fem plagsame måsar. Grunnen er at dei skremmer bebuarane i Akvariet, som denne pingvinen. Det er uvisst om måsen på biletet er blant dei mest plagsame fuglane.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Dei daglege fôringsrundane i Akvariet i Bergen er for lengst i gang. Bebuarane i pingvindammen flokkar seg kring fôrbøttene i det klokka bikkar 11. Straks skal pingvinane innta dagens herremåltid – rå fisk.

Med eit skjerande skrik landar måsen mellom pingvinreira. Inntrengaren frå oven tek gjerne del i måltidet. Kampen om fiskebitane er i gang.

– Måsane har blitt eit stort problem for oss. Dei kjenner fôringsrutinane, og veit når dei kan lura til seg nokre fiskebitar, fortel Natalie Stendfeldt, koordinator ved Akvariet i Bergen.

Akvariet vil skyta måsar

MÅSEPROBLEM: Natalie Stenfeldt, koordinator ved Akvariet i Bergen, vil 'ta ut' fire-fem måsar. Problemet har vekst seg større dei siste åra, seier Stenfeldt.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Vil ta plagsam sildemåse av dage

Måsane som held til i Akvariet i Bergen stressar dyra på land og skadar fisken i bassenget.

Difor har leiinga søkt Bergen kommune om å få skyta nokre av dei mest plagsame fuglane.

– Me ynskjer å ta ut dei som er mest pågåande. Spesielt er éin stor sildemåse problematisk, fortel Stendfeldt.

I den nye havtanken til Akvariet sym sild og makrell, for det meste i overflata. Dette har sildemåsen funne ut, og er stadig på tokt i tanken.

I tillegg til sildemåsen ynskjer Akvariet å ta ut tre-fire andre måsar.

Spesielt stort er problemet over sjøløvedammen og pingvindammen.

I løpet av dei daglege fôringsrundane bykser dei freda fuglane etter fôrbøttene og nappar fisk or munnen på vettskremde sjøløver og pingvinar. Måsane hoppar på ryggen til sjøløvene for å nappa fisken or munnen.

– Dyra vert skremt og stikk av garde. Dette går ut over dyrevelferda.

Naturforvaltar om å skyta måsar

FREDA: Naturforvaltar Anders Søyland i Bergen kommune understrekar at alt vilt er freda. Kommunen har enno ikkje handsama søknaden om fellingsløyve frå Akvariet.

Foto: Lars Chr. Wallace / NRK

– Alt vilt er freda

Skjebnen til dei utvalde måsane ligg no i Bergen kommune sine hender.

– For at ein skal kunna gje ei skadefelling må tilfellet utgjera eit monaleg økonomisk eller næringsmessig tap. Alt vilt er freda så lenge det ikkje er angjeve jakttider med heimel i viltlova, seier Anders Søyland, naturforvaltar i Bergen kommune.

Kommunen har enno ikkje handsama den noko utradisjonelle søknaden frå Akvariet.

– Sjølvforsyning

Medan ein ventar på eit eventuelt fellingsløyve har Akvariet gjort enkle grep for å beskytta fiskane.

Over havtanken har Akvariet montert fiskenett. Måsane har tidvis forsynt seg grovt.

– Her var det sjølvforsyning heile døgeret, seier Stenfeldt.

Måse skadar akvariefisk

SKADD: Måsar skadar akvariefisk ved Akavariet i Bergen. I enkelte av tankane har dei glupske fuglane forsynt seg grovt. Fiskenetting har vorte løysinga medan ein ventar på eit eventuelt fellingsløyve frå Bergen kommune.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Problemet er verst på byrjinga av sommaren. Fuglane er på jakt etter føde til kyllingane sine. Då kjem heller ikkje gjestene seg unna.

– Måsane nappar mat frå bordet og plukkar frå hendene til uoppmerksame gjester. Det er ikkje så populært.

Burde ikkje sjøløver og pingvinar vera vane med måsar?

– Dei er det, men det er ikkje gunstig når fuglane kjem så tett på. Måsane har skarpe klør og nebb, så dyra kan ta skader av den aggressive framferda.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås