– Riktig å oppheve kjøreforbud

Både Naturvernforbundet i Hordaland og Norsk Institutt for Luftforskning applauderer Bergen kommunes avgjørelse om å oppheve kjøreforbudet. Men de krever strenge tiltak på sikt.

Trafikk Bergen

Fra midnatt fredag kan bergenserne igjen kjøre fritt til sentrum.

Foto: Stig Erik Elliott / NRK

Sverre A Stakkestad

Sverre A. Stakkestad

Foto: Marte Rognerud

– Partall- og oddetallskjøringen er jo en ordning som skaper mye krøll for folk flest. Når luftkvaliteten i Bergen har bedret seg så mye som den har gjort siden torsdag, mener jeg at det var riktig å oppheve kjøreforbudet, sier Sverre Stakkestad i Naturvernforbundet Hordaland.

Lanserte ordningen først

Stakkestad og hans organisasjon gikk selv i bresjen for å fronte en frivillig partall- og oddetallsordning for privatbilistene i Bergen før byrådet bestemte seg å gjennomføre dette tiltaket.

Selv om byråd Lisbeth Iversen den gang sa at ordningen ikke ville la seg gjennomføre, for så å gjennomføre den like etterpå, mener Stakkestad altså at byrådet ikke har vinglet i denne saken.

Setter byrådet under press

– Men det som er klinkende klart, er at Bergen kommune må innføre strenge tiltak for å få få til en permanent reduksjon i utslippene fra biltrafikken. Vi vil holde trykk på dette og sørge for at det blant annet blir satset på et bedre kollektivtilbud i Bergen, sier Stakkestad.

På dette punktet for han støtte fra seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk Institutt for Luftforsking.

Trafikken må ned

– Skal storbyene få bukt med luftforurensingen, må de få ned utslippene fra trafikken, sier han.

Tønnesen anslår at tungtrafikk og privatbiler står for like store deler av de helsefarlige utslippene av NO2, som den siste tiden har forårsaket luftkrisen i Norske byer.

Reddet av katalysatoren

– Innføringen av katalysator på biler førte til at man fra 80-tallet og fremover kunne øke antallet kjøretøy uten at forurensingen steg til problematiske høyder. Nå er det ikke så mye mer å hente på teknologi. Det betyr at man må redusere trafikken, sier han.

Tønnesen mener positive tiltak som bedre og billigere kollektivtilbud er ett mulig tiltak. Det andre er avgifter og direkte restriksjon på bruk av bil.