Hopp til innhold

658 parkerte bilen i dag

Tallenes tale er klar, det var kanskje ikke så mange som lot bilen stå tirsdag. Men alt torsdag blir det vanskeligere med bil i byen.

Tallene er regnet ut av Statens vegvesen og viser at det sammenlagt i sju bomstasjoner inn mot Bergen passerte 24.209 biler mandag 11. januar 2010 mellom klokken 06.00 og 09.00. Mens tallene fra tirsdag viser 23.551 passeringer.

– Det kan jo se ut som tiltakene som kommunen har satt i verk virker. Så får vi krysse fingrene for at det blir et enda større utslag i morgen, sier førstekonsulent i Statens vegvesen Mahmoud Ebrahimi.

Håper folk tenker

Han mener det kan se ut til at folk har tenkt seg om og droppet bilen. Men at det fortsatt passerer over 23.000 biler er kanskje likevel for mye.

– Vi får håpe det vil bli bedre onsdag, folk må jo tenke på miljøet. Selv valgte jeg bussen i dag, sier han.

Tallene for bomstasjonene ser slik ut:

Biler inn mot Bergen

Passeringspunkter

11/1-10

12/1-10

Løvstakktunnelen mot sentrum

2312

2242

Gyldenpris mot sentrum

755

757

Kalfarbakken mot sentrum

863

775

Gamle Nygårdsbro mot sentrum

577

572

Nye Nygårdsbro mot sentrum

5152

4967

Sandviken mot sentrum

7844

7580

Gravdal mot sentrum

6706

6658

TOTALT

24.209

23.551

Det betyr at det var nedgang i alle bomstasjonene utenom på Gyldenpris hvor det passerte to biler mer tirsdag enn mandag. Størst nedgang var det i Nye Nygårdsbro mot sentrum.

Fjerner 600 p-plasser

Torsdag morgen vil det bli mye vanskeligere å få parkeringsplass i sentrum. Byrådet vil fjerne all avgiftsparkering på gategrunn.

– For å redusere biltrafikk i Bergen sentrum vil byrådet vedta dette onsdag, med virkning fra torsdag morgen, sier byrådsleder Monica Mæland.

Dette betyr at alle offentlige avgiftsparkeringer i Bergen sentrum fjernes, mens boligsoneparkering og handikapplasser vil fortsette som normalt. I praksis betyr dette fjerning av rundt 600 parkeringsplasser som benyttes til korttidsparkering i Bergen sentrum, skriver kommunen i en pressemelding.

- Vi oppfordrer også alle private grunneiere og bedrifter om å fjerne sin gateparkering i Bergen, sier hun.

Dersom det ikke gir god nok effekt, vil kommunen raskt komme tilbake og redusere kapasiteten også i parkeringshusene i Bergen sentrum.

Sambruksfelt 2+

Onsdag vil det også bli sambruksfelt 2+ i høyre felt på søndre innfartsåre. Det skjer fra krysset på Fjøsanger (ved Krambua) til bompengesnittet på Nye Nygårdsbro.

Sambruksfelt 2+ betyr at feltet reserveres for kollektivtransport og kjøretøy med to eller flere personer. Tiltaket vil vare så lenge det er uakseptabel høy luftforurensning i sentrum.