– Krevjande dagar i TV 2

Denne veka vil opp mot 50 tilsette i TV 2 få beskjed om at dei er overtalige. Verken leiinga eller dei tillitsvalde legg skjul på at det blir krevjande.

TV 2-skilt ved kontoret på Nøstet i Bergen

KUTT: Denne veka er det nye rundar med samtalar om sluttpakke for ei rekke tilsette i TV 2.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Måndag starta samtalar om styrte sluttpakker i TV 2, og i dagane framover vil fleire tilsette bli kalla inn til individuelle samtalar.

Ifølge BT vil mellom 40 og 50 tilsette få beskjed om at dei er overtalige.

– Vi går inn i den mest krevjande veka, seier Henrikke Helland, som er tillitsvald i TV2, til avisa.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, bekreftar ovanfor NRK at alle medarbeidarar som vert råka av den pågåande bemanningsprosessen i løpet av veka vil få tilbakemelding på om dei er bemanna inn i den nye organisasjonen.

– Ingen får oppseiing no

Det var i september i fjor at TV 2 varsla at dei skal spare 350 millionar kroner før 2020. For å lukkast med spareplanen, må 117 årsverk kuttast.

– Målet er å oppnå flest mogleg frivillige løysingar, og vi vil løyse det med den nødvendige respekt, sa TV 2-sjef Olav T. Sandnes den gongen.

TV 2-ledelsen om kutt i Bergen

MØTTE PRESSA: Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand (t.v.), TV 2-sjef Olav T. Sandnes og nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther (t.h.) fortalde i september at 177 tilsette i kanalen må gå.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Willand seier målet framleis er frivillige løysingar.

– I tett dialog med tillitsvalde har vi difor utarbeida varierte sluttavtalar som legg til rette for både ny stilling og ny tilvære. Ingen vil på noverande tidspunkt få ei oppseiing frå TV 2, seier Willand.

Ho legg ikkje skjul på at dette er dette krevjande dagar for alle som jobbar i kanalen.

– Av omsyn til våre medarbeidarar ønskjer vi ikkje å gi ytterlegare kommentar, seier Willand.

Flest i hovudstaden

Helland vil ikkje presisere kor mange av dei som no er overtalige som jobbar i Bergen, men seier det er fleire overtalige i Oslo, då talet på tilsette i Bergen allereie er redusert ein del.

– I utgangspunktet var det snakk om 50 overtalige, men i dialog med leiinga har klubben klart å redusert talet til godt i underkant av 50, seier Helland til BT.

Henrikke Helland

DRAMATISK BESKJED: Tillitsvald Henrikke Helland seier det er ei tung veke for dei tilsette i TV 2.

Foto: Sølve Rydland

Kan bety masseoppseiing

Då fristen for å søke om sluttpakke gjekk ut før jul, hadde langt frå mange nok søkt om sluttpakke. Det førte til at TV 2-leiinga gjennomførte ei større kompetansekartlegging av sine tilsette.

No forsøker altså kanalen med ein siste rundte med styrte sluttpakker.

– Dersom mange takkar nei til styrt sluttpakke, står vi overfor ei reell masseoppseiing, seier Helland til BT.