80 mill. til tiltak mot arbeidsledighet

Arbeidsledigheten på Vestlandet preger det nye statsbudsjettet.

Statsbudsjett 2017. Finansminister Siv Jensen

PRESENTERTE BUDSJETTET: Finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Det var knyttet stor spenning til offentliggjørelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett som ble offentliggjort av finansminister Siv Jensen klokken 10.

– Kommunene i Hordaland får til sammen 80 millioner kroner slik at de raskt kan sette i gang tiltak mot arbeidsledighet, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet.

Helge André Njåastad (Frp) utenfor Stortinget

– PENGER TIL GODE FORMÅL I HORDALAND: Helge André Njåstad representerer Fremskrittspartiet på Stortinget.

Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

Penger til helse

Også helsesektoren i Hordaland får sin del av denne tiltakspotten. Helse Vest får til sammen 70 millioner kroner ekstra for å iverksette rehabilitering av diverse bygg. Dessuten får Haukeland universitetssjukehus lov til å låne 90 millioner kroner. Dette er midler som skal brukes til rehabilitering av sentralblokken.

– Dette tror jeg vil glede de nesten 12000 ansatte ved sykehuset, som nå opplever at den litt aldrende hovedblokken kan få en skikkelig oppgradering, sier stortingsrepresentant Peter Christian Frølich fra Høyre.

Peter Christian Frølich

– HELSESEKTOREN BUDSJETTVINNER: Peter Christian Frølich representerer Høyre på Stortinget.

Foto: Hordaland Høyre

– Dette var summen som manglet for at arbeidet kunne settes i gang fra og med neste år.

Ingenting til Sentralbadet

Sentralbadet i Bergen

Det gamle Sentralbadet er foreslått brukt som et hus for scenekunst.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Regjeringen har ikke satt av penger til et hus for scenekunst i Bergen, og kulturbyråd Julie Andersland er skuffet.

– Jeg og mange andre i Bergen er selvsagt svært skuffet over at Sentralbadet ikke ligger inne i statsbudsjettet. Et scenekunsthus er viktig for Bergen og for nasjonale, statlige institusjoner som Carte Blanche, sier Andersland.

Det legges derimot opp til en stor satsing på KODE, og Hardanger og Voss museum får såkalte tiltakspenger til oppgraderingsarbeid. Også Vangskyrkja på Voss og Os kyrkje får slike penger.

Prioriterer bro, bane og vei

Også samferdsel er en budsjettvinner i det nye budsjettet.

Det er satt av 105 millioner til oppstart med det nye Sotrasambandet. Pengene kommer i tillegg till 100 millioner som ble bevilget i 2016-budsjettet, men som ennå ikke er brukt. Dette er midler som blant annet skal brukes til oppkjøp av grunn og flytting av kraftlinjer.

Voss stasjon

Nye tog og rassikring planlegges for Vossebanen.

Foto: Wikimedia Commons

Også arbeidet med ny trasé for vei og bane mellom Arna og Voss får penger i det nye forslaget til statsbudsjett.

749 millioner kroner er satt av til nye Ulriken tunnel og planlegging av Bergen stasjon. Tunnelen planlegges tatt i bruk i 2020, og deretter skal dagens tunnel oppgraderes.

Vossebanen får nye togsett på sikt. Samferdselsdepartementet foreslår i hvert fall garantier som hjelper NSB med å få til dette.

Rundt 100 millioner kroner skal brukes til større fornyingsarbeider på Bergensbanen i 2017. Banen er rasutsatt, og tiltak som gjør banen bedre rustet mot klimaendringer og ekstremvær prioriteres.

Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til Bybanen til Fyllingsdalen i 2017-budsjettet. Utbetalingen forutsetter at det blir inngått en såkalt bymiljøavtale mellom kommunen og staten.

Regjeringen forslår å bruke nesten 1,5 milliarder kroner på nye E39 mellom Os og Bergen. 240 millioner kroner er statlige midler, mens det forutsettes at 1 250 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Når veien er ferdig i 2022 er det ventet at kjøretifden blir 17 minutter raskere enn i dag.