1100 færre biler i Bergen sentrum

Færre biler kjører i Bergen sentrum. Det lover godt for Bergen kommune som har blitt lovet en halv milliard kroner av regjeringen dersom de fikk til nettopp det.

Kø inn mot Bergen sentrum

FÆRRE BILER: Det er fortsatt køer i Bergen, men det har vært 1120 færre biler i sentrum i år, sammenlignet med i 2010.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Byluftlisten i Bergen

UROLIG: Mens Filip Rygg feirer, frykter Byluftlistens Endre Tvinnereim at Bergen vil gå glipp av pengene.

Foto: Kristine Askvik / NRK

– Det har vært en nedgang i trafikken inn mot selve sentrum. Vi har sett denne trenden over tid, sier Erling Hodneland i Statens Vegvesen.

Bergenserne har i flere år slitt med dårlig luft om vinteren , blant annet på grunn av høye utslipp av NO2.

Kun 18 timer med utslipp er tillatt i løpet av et helt år. I 2010 ble grensen overskredet med 140 timer.

– Gledelig utvikling

Så langt i 2011 har det vært 2,7 prosent færre kjøretøy i Bergen sentrum, sammenlignet med samme tid i 2010.

Det betyr i gjennomsnitt 1120 færre biler i sentrum per dag.

– Dette er en gledelig utvikling i tallene som viser at tiltakene vi har satt i verk over mange år, har hatt effekt, sier Bergens nye byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF).

– En god søknad

En stor del av Ryggs nye jobb hans blir å sørge for at kommunen mottar de 550 millionene regjeringen har lovet, dersom trafikken reduseres i sentrum de neste tre årene.

– Dette er en god søknad i forhold til belønningsordningen. Den sier at vi skal vise til konkrete tiltak, og vise til en spesifikk effekt. Nå ser vi jo at det har effekt, sier Rygg.

– Trafikken rundt sentrum øker

Trafikken inn i sentrum har minket, men leder for partiet Byluftlisten, Endre Tvinnereim påpeker at det bare er en side av saken.

– Ifølge avtalen med regjeringen kan heller ikke trafikken rundt sentrum stige. Og den har gått opp med 3,9 prosent, sier han.

Han frykter Bergen kommune vil gå glipp av pengene fordi de ikke sørger for å få minke denne trafikken.

– Dagens byråd har ikke tenkt å sette i verk tiltak som virkelig hjelper. Og det er snakk om penger som Bergen virkelig trenger for å bygge Bybanen videre og lage flere sykkelveier og forbedre busstilbudet. Vi kan ikke gå glipp av disse pengene, sier Tvinnereim.