Denne lappen kan gjøre dyras lidelse mindre

Viltmyndighetene tar nå i bruk gule lapper for raskere å spore opp skadet vilt. Mange dyr lider unødvendig lenge.

Gul lapp til bruk ved viltpåkørsel

Rolf Neby viser fram den gule lappen som forteller hva du skal gjøre hvis du kjører på et dyr.

Foto: Bjørn Opsahl

I Hedmark og Oppland var det 40 kollisjoner mellom dyr og biler i løpet av tre dager i helga.

– Det har gått i ett hele helga, sier Rolf Neby.

Han er leder i fallviltgruppa i Trysil. Blant annet lette han i seks timer søndag morgen etter ei elgku som ble påkjørt i Østby.

Rolf Neby, Fallviltgruppa i Trysil

Leder i fallviltgruppa i Trysil, Rolf Neby har hatt ei travel helg med svært mange viltpåkjørsler.

Foto: Anne Næsheim

– Vi sporet den i mørket, men den gikk opp et ganske bratt terreng og jeg klarte ikke å komme innpå. Hun gikk og blødde og det var helt tydelig at hun hadde smerter, sier Rolf Neby.

Skaff deg en gul lapp

Denne gangen visste han hvor påkjørselen hadde skjedd og kunne starte sporingen umiddelbart. Men noen ganger tar det lang tid før de finner stedet der dyret ble påkjørt.

– Folk behøver ikke alltid vente til vi kommer, hvis de bare merker stedet godt nok. De gule merkebåndene er veldig fine, alternativt kan man merke med en plastpose, sier Rolf Neby.

Gull lapp for varsling av viltpåkjørsel

Det er veldig viktig å merke hvor det påkjørte dyret gikk ut, så nøyaktig som mulig.

Foto: Bjørn Opsahl

Nå trykkes det opp 40.000 gule lapper i Hedmark, som er fylket med aller flest viltpåkjørsler. Den forteller deg hva du skal gjøre og kan altså brukes til å merke stedet. De kan blant annet fås på bensinstasjoner og hos politiet.

– Det er veldig viktig å merke. Da finner vi dyret fortere og vi finner riktig dyr. Det er ikke alltid det er blodspor og vi kan risikere å gå etter feil dyr, sier Neby. På sommeren er det viktig for å sette hundene på rett spor.

Men han synes også det er fint om folk venter til han kommer. Da kan han se bilen og danne seg et bilde av hva slags skader dyret har fått.

– Folk setter ofte pris på å snakke med meg også, for det er jo en traumatisk opplevelse å kjøre på et dyr. Og da kan jeg ringe dem senere og fortelle hvordan det gikk med ettersøket. Det setter folk ofte pris på, sier Neby.

Ikke lov å avlive selv

Elgskrotter døde etter påkjørsel

Disse elgene er slaktet etter påkjørsel. Den ene fikk nesten revet av beinet og den andre fikk brudd i ryggen og slagskader.

Foto: Anne Næsheim

Man skal aldri forsøke å avlive et dyr eller følge etter det selv.

– Man må ikke finne på å prøve å avlive f.eks. en elg sjøl. En elg er veldig sterk og vil prøve å forsvare seg, og du har ikke lov, sier Rolf Neby. Man skal heller ikke gå etter dyra. Det kan skremme dem og føre til at de går lenger og blir vanskeligere å finne.

Dess lengre tid det tar å finne et skadet dyr, dess lenger må dyret lide.

Les også: