Kjedelige Rv3 har blitt blant Norges vakreste

Veien gjennom Østerdalen har ikke bare blitt tryggere, men også vakrere takket være kunstverk. Onsdag mottok Riksveg 3 hedersprisen Vakre Vegers pris.

Elg, kunst, rv3

Storelgen er en del av Riksveg 3 nye utsmykking. Elgen er laget i Kina, og kunstner er Linda Bakke.

Foto: Helle Therese Kongsrud

Riksveg 3 gjennom Østerdalen har tidligere blitt omtalt som «Dødsvei 3» på grunn av høye ulykkestall. Vegvesenet mente det blant annet skyldtes den temmelig kjedelige og monotone veien.

– Vegstrekningen gjorde bilførere sløve. Det førte til utforkjøringsulykker og alvorlige møteulykker, sa avdelingligsdirektør i Statens vegvesen, Aud Riseng til NRK da den ti meter høye Storelgen, et av kunstelementet langs vegen, ble montert i 2015.

Seks år tidligere, i 2009, startet Statens vegvesen opp prosjektet «Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen». Målet var å gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet slik at reiseopplevelsen ble økt og ulykkene redusert.

Skapte reaksjoner

Med kunst av elg, som er hovedtemaet for utsmykkingen, ønsket Statens vegvesen å forhindre flere ulykker. Stedvis langs hele strekningen er det hengt opp fargerike, delvis belyste elggevir, andre belyste elementer, samt Storelgen på Bjøråa rasteplass.

Elgkunst langs riksvei 3

Kunstneren bak disse elggevirene er Inge Iversen og Linda Bakke.

Foto: Bjørn Anders Sørli

Kunsten har skapt reaksjoner, og Statens vegvesen har mottatt kritikk for å bruke penger på kunst langs vegen. Vegdirektøren selv setter pris på reaksjonene:

– Jeg har hatt glede av alle de irriterte avisinnleggene og reaksjonene kunsten skaper. At folk blir sinte eller irriterte gjør at de i hvert fall ikke sovner, og det er jo hele poenget, sa Moe Gustavsen under prisutdelingen.

Færre ulykker

I 2009, året prosjektet ble igangsatt, viste ulykkesstatistikken at seks personer ble drept, og ni hardt skadet på Riksveg 3.

– Antall drepte og hardt skadde på vegen før og etter prosjektet er nå halvert. Det er for stor forskjell til å være en tilfeldighet, og vi kan trygt si det er et fantastisk resultat, sier Terje Moe Gustavsen, vegdirektør.

I tillegg til utsmykking, vil regjeringen nå bevilge en halv milliard kroner til utbedring av Riksveg 3. Spesielt til utbedring av Lonåsen i Tynset som er den mest ulykkesbelastede strekningen i hele Hedmark.

Juryens uttalelse

Onsdag ettermiddag samlet Østerdals-ordførere, vegdirektør, fylkesmann, regionvegsjef, kunstnere og en rekke andre gjester seg på Skogmuseet i Elverum for å hylle den nye, vakre og ikke minst trygge riksveg 3 gjennom Østerdalen.

Vakre vegers pris, Rv.3, Riksveg 3

Vakre vegers pris ble utdelt til alle samarbeidspartnere på Skogmuseumet i Elverum.

Foto: Mina Haugli

– Tiltakene er gjennomført langs hele vegstrekningen. Vegetasjonsrydding er det mest omfattende tiltaket. Det er lagt vekt på å gi bedre visuell kontakt med landskapet langs vegen, og å rydde soner for skog inn mot veglinjen for å gi bedre synbarhet av viltkryssing, står det i juryens uttalelse.