NRK Meny
Normal

Dette kan det bli mer av i framtida

Klimaforskere tror Hedmark får mer ekstremnedbør, flere og større regnflommer og jord- og sørpeskred i framtida.

Flom i Østerdalen

FLOM: Kraftig nedbør som fører til flom kan det bli mer av i framtida. Her i Østerdalen.

Foto: Even Birkeland

Kommunene i Hedmark må belage seg på store utfordringer med regnflommer, overvann og skred. Det viser den nye klimaprofilen som overleveres til Hedmark fylkeskommune i dag.

Mer vann

De siste årene har bruer blitt ødelagt, veier og jorder oversvømt og bygninger ødelagt på grunn av intens nedbør som har ført til flom. Dette blir det bare mer av, mener klimaforskere.

– Knyttet til slike hendelser er det også ofte problemer med flom- og jordskred. Hyppigere og mer intens nedbør vil dessuten gi økte utfordringer med overvann, sier klimaforsker i NVE/Norsk Klimaservicesenter, Dagrun Vikhamar Schuler i en pressemelding.

–Må forebygge

Heggeriset i Engerdal (flom)

ENGERDAL: Også i Engerdal merker man de voldsomme nedbørsmengdene. Elven Engeråa gikk over sine bredder i fjor etter kraftig nedbør.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Det er laget klimaprofiler for alle fylker, og da klimarapporten for Oppland ble lagt frem i fjor høst, advarte klimforskere mot mer flom og ras også der.

NVE mener det er viktig at kommunene gjennomfører klimatilpasninger for å redusere fremtidige skader.

– Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier sjefingeniør i NVE, Paul Christen Røhr.

Klimaprofilene er basert på rapporten «Klima i Norge 2100» laget av Norsk Klimaservicesenter som er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges Vassdrags- og energidirektoratet