Dette kan skje oftere i framtida

Kortere skisesonger, flere oversvømmelser og områder det ikke kan bygges i. Dette frykter klimaforskerne kan bli konsekvenser av temperaturstigning i Oppland.

Flommen på Kvam førte til store ødeleggelser i 2013

Med to års mellomrom ble Kvam i Gudbrandsdalen hardt rammet av flom. Norsk Klimaservicesenter anslår at slike scenarioer vil dukke opp oftere i framtida, som følge av mer ekstrem nedbør.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ifølge klimaprofilen for Oppland som Norsk Klimaservicesenter overleverer til fylkespolitikerne i dag, så vil folk i fylket måtte belage seg på flere og større regnflommer med ødeleggelser og ras i framtida. Gjennomsnittstemperaturen er forventet å stige med omtrent 4 grader i fylket.

– Temperaturene vil stige og det vil bli mer regn. Den største utfordringen er kanskje at vi forventer flere intense, ekstreme nedbørsepisoder og da får vi utfordringer både i forbindelse med overvann i byer og tettsteder og i små, bratte sidevassdrag, som kan ta nye løp og føre med seg store masser, sier hydrolog Hege Hisdal, som har ledet Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid i Norsk Klimaservicesenter.

Ikke bygg nær vassdrag

Hege Hisdal, seksjonssjef HM

Opplendingene får mer ekstremvær i framtida, forteller hydrolog Hege Hisdal i NVE.

Foto: Stig Storheil / NVE

– Den viktigste konsekvensen er at vi får betydelig mer og intensiv nedbør, og det er noe kommunene må ta innover seg, sier regionsjef i NVE region Øst, Petter Glorvigen.

Det kan tyde at det i framtida vil kunne bli vanskeligere å bygge i noen kommuner.

– Noen steder vil det bli utfordrende, det man i hvert fall må sikre seg mot er å bygge seg inn i nye problemer. Vi har lang historikk for å bygge for eksempel nærme vassdrag og det må vi slutte med. Det gjelder spesielt i områder nordover, med bratte vassdrag og små nedbørsfelt der bekker responderer raskt på mye nedbør.

Enorme ødeleggelser

Enorme nedbørmengder på kort tid førte til katastrofetilstander mange steder i Oppland og Hedmark i 2011, ikke minst i Kvam i Nord-Fron der elva Veikleåa nærmest knuste et helt boligområde. To år seinere skjedde det igjen.

I mai 2013 kom utrolige 180.000 kubikkmeter sand og stein farende ned gjennom Veikledalen og husene langs elvebredden var forsvarsløse. Store deler av sentrum ble rasert og elleve hus som sto langs Veikleåa fikk så store skader at det ikke var annet å gjøre enn å rive dem. Flere familier hadde akkurat blitt ferdig med restaurering og gjenoppbygging etter forrige flom.

Lengre vekstsesong

Beregningene viser også at vekstsesongen vil øke med en til to måneder, og at dager med svært lave temperaturer vinterstid vil bli sjeldnere. Dette kan igjen få klare konsekvenser for en del av skidestinasjonene.

– Mer av nedbøren kommer som regn enn snø og det korter inn starten og slutten av sesongen. Det er de områdene som i dag har temperaturer like under null store deler av vinteren som vil få en vesentlig forkortelse av skisesongen, sier Hisdal.

Helikopterbilder fra Kvam torsdag formiddag.

Slik så det ut da vannmassene herjet i Kvam sentrum under flommen i 2013.