NRK Meny
Normal

Klimaendringer godt for noe

Større kunnskap om fortida er et av resultatene av klimaendringene, og for arkeologer betyr det en mer spennede jobb.

Jotunheimen smelter
Foto: Universitetet i Oslo / NRK

Isbrene kan være smeltet om 100 år. Det gir oss ny kunnskap om hvordan vi har levd, helt tilbake til steinalderen.

- Når disse fonnen smelter og funn kommer fram gir det oss et innblikk i et område som eller ville vært dekka av snø, sier fylkesarkeolog i Oppland, Espen Finstad.

I løpet av de siste åra har arkeologener gjort store og viktige funn i Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen.

Nå smelter kulturminnene fram fra fonner og breer i sørnorske høgfjell, der de blant annet har avdekket boplasser helt fra steinalderen.

Nedsmeltingen i Oppland

Da damanlegget ved Aursjøen fra 1953 skulle repareres, var arkeologene snart på plass. Under tidspress da vannet var tappet ned, oppdaget de boplasser fra steinalderen, graver fra jernalderen, dyregraver og samisk boplass fra jernalder eller middelalder.

I nesten 900 meters høyde, har det gått store reintrekk høst og vår. Gjennom flere tusen år har mennesker høstet av naturens goder, det er funnene et bevis på.

- Rundt snøfonnnene har det vært fangst av villrein i tusenvis av år, og særlig om sommeren når reinen trekker opp på snøfonnene. Alle aktivitet i forbindelse med jakta, fra piler til spader for å grave ned kjøtt, kan komme fram, forteller Finstad.

Uventede resultater

Den varme sommeren i 2006 ga uventede resultater. Ved Kvitingskjølen i Jotunheimen, Lomseggen i Breheimen og Dalafonn i Reinheimen, fins etterladenskaper etter folk som har drevet jakt og fanngst. det er funnet både klær, sko og våpen.

Den aller eldste pilespissen kan dateres tilbake til folkevandringstida (ca. 400-600 e. kr.). Jegerne har ledet reinen til seg ved å sette opp skremmepinner med raslende neverflak. Enkle hudsko har fremdeles baksømmen i behold og tekstiler i ull er trolig rester av et klesplagg fra middelalderen. Nesten 100 gjenstander ble funnet.

Ikke arbeidsledige

Arkeologene ser ikke ut til å bli arbeidsledige med det første. FNs Klimapanel la fram den nye klimarapporten sist fredag. Den globale temperaturøkningen gjør at 98 prosent av norske isbreer kan være forsvunnet om 100 år. Det kommer til å gi oss stadig større kunnskap om hva våre forfedre har bedrevet.

På søndag vil arkeologer fra Kulturhistorisk museum og Oppland fylkeskommune snakke om funnene og om betydning og konsekvenser for kulturminnene og etterslekten.

- Jeg oppfordrer folk til å komme og høre og se på søndag, sier fylkesarkeolog i Oppland, Espen Finstad.