Arkeologer: – Funnene har vært over alle forventninger

Det er gjort flere unike funn i forbindelse med utgravinger i Løten og Elverum i sommer. Deriblant rester fra 31 jernproduksjonsovner og 100 gravrøyser.

De arkeologiske utgravingene i forbindelse med utbyggingen av nye riksvei 3/25 i Elverum og Løten er nå ferdig.

– Utgravingene har på alle måter innfridd våre forhåpninger før vi startet. Vi har gode resultater på alle de fire feltene vi har undersøkt, men spesielt spennende var det å finne jernproduksjonsovner, fangstgropene med ledegjerder og gravrøysene, sier prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud.

Han jobber på Kulturhistorisk museum i Oslo som står bak utgravingene.

Fanget elgen i sluser

På Grindalsmoen, vest i Elverum, er det undersøkt fangstgroper i seks forskjellige fangstanlegg for elg. De viser at jegerne for over 1500 år siden lagde sluser av gjerder som ledet elgen til tildekte groper som den så falt nedi.

Jegerne hadde trolig gode kunnskaper om hvor elgen gikk, og gjerdet inn store deler av landskapet.

– Det er sjelden vi får mulighet til å se selve strukturen rundt disse gropene. På det ene fangstgropa fant vi et traktformet gjerdeanlegg rundt og mellom gropene som de har brukt til å lede elgen ned i gropene. Dette har vi nesten aldri funnet på tørr mark i Norge før, sier arkeolog Julian Martinsen, som ledet utgravingen.

(Saken fortsetter under bildet.)

Fangstgrop

Arkeologene undersøkte seks fangstgroper på Grindalsmoen i Elverum.

Foto: Kulturhistorisk museum i Oslo

Gravhauger

Ved Skillingstad i Løten ble ca. 40 av 100 gravrøyserr på et større felt undersøkt i sommer.

Røysene stammer trolig fraeldre jernalder og kan være opptil 2000 år gamle.

– Det var flotte konstruksjoner og var mer enn vi hadde forventet oss. Det gir oss masse ny kunnskap om hvordan man organiserte gravfelt i Innlands-Norge, sier Rødsrud.

Det ble ikke funnet noen bein i gravene, men flere gjenstander som en flott pinsett.

I Løten er det funnet over 100 nye gravhauger, og mange av dem er nesten 2000 år gamle. 
Det er svært sjeldent at gravhauger blir åpnet, men det har man nå bestemt seg for å gjøre i Løten:

Jernproduksjon

På Ånestad i Løten ble det funnet spor fra 31 ovner som ble brukt til produksjon av jern i merovingertiden, for cirka 1500 år siden. Noen ovner kan også være eldre. Det er første gang man har funnet så mange ovner på et sted.

– Funnet er veldig spesielt for vi vet lite om dette fra før. Dette er ovner av en type vi ikke har funnet tidligere, og vi har aldri funnet så mange ovner på et sted fra denne tiden. Vi vil få mye ny informasjon når vi får bearbeidet det vi har samlet inn. Muligens kan vi lære noe om hvordan produksjonen ble organisert, sier Rødsrud.

Han får støtte fra Martinsen som sier dette gir et stort potensial for å forske på jernutvinning.

– Nå kan vi kanskje få et innblikk i hvorfor de endret teknikk og hvordan teknologien har endret seg på forholdsvis kort tid.

Nå skal de bruke vinteren til å gå igjennom alt innsamlet materiale.