Trodde han fant søppel, var arkeologisk sensasjon

En mann med metalldetektor trodde han hadde funnet søppel på et jorde i Elverum. Det viste seg å være et 1500 år gammelt arkeologisk funn som aldri før er gjort i Norge.

– Det er første gang vi har funnet et lager med jernredskaper som både er knyttet til jernproduksjon og smiing. Det forteller oss at det kanskje var samme person som jobbet med dette, sier prosjektleder for sikringsundersøkelsen, Birgit Maixner fra Kulturhistorisk museum i Oslo.

Søppel var arkeologisk skatt

Julian Martinsen

AMBOLT: Denne ambolten var blant gjenstandene som ble funnet, forteller utgravingsleder Julian Martinsen fra Kulturhistorisk museum.

Foto: ©Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo/Birgit Maixner

Det var i fjor høst på en åker i Heradsbygd, sør i Elverum, at detekorist Terje Dirhem Olsen fant noe han trodde var søppel. Han tok opp 22 gjenstander fra jorda før han skjønte at han hadde gjort et arkeologisk funn. Det viste seg å være et kombinert jernutvinnings- og smeddepot, altså en samling av jerngjenstander.

– Nedgravingen utgjør enorme verdier, og at de hadde så mye jern til overs at de kunne deponere det fritt viser hvor mye jernrikdom det var her, sier utgravingsleder Julian Martinsen.

De fleste gjenstandene kan ikke dateres nærmere innenfor jernalderen, men siden det også er funnet en øks og en hammer fra merovingertiden, tror man at funnet er fra den tiden og cirka 1500 år gamle.

I midten av oktober var blant andre Maixner og Martinsen fra Kulturhistorisk museum i Heradsbygd for å dokumentere funnstedet.

– Vi fant enda flere ting som en flott ambolt, en sigd, en meisel, en økseformet jernbarre som kalles bleggøks og noen gjenstander som vi ikke vet hva er.

Gjenstand funnet i Heradsbygd

UKJENT: Flere av gjenstandene er man usikker på hva ble brukt til, som denne som ser ut som et beslag til en verandakasse.

Foto: © Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

En gåte

For 1500 år siden sorterte noen gjenstandene og la de fint ned i det som trolig allerede på den tida var en gammel kokegrop. Hvorfor gjenstandene ble lagt her er en gåte arkeologene foreløpig ikke har klart å løse, men de har flere teorier.

Det er gjort funn som tyder på at det var en handelsplass her i yngre jernalder, og kanskje den som gravde ned redskapene holdt til her.

– Det kan ha vært en mann som drev med både jernutvinning og smiing som av en eller annen grunn gjemte sitt verdifulle verktøy og råmateriale ved å grave det ned. Så fikk han kanskje aldri mulighet til å ta det opp igjen, sier Maixner.

En annen teori er at dette var et offer til en gud.

Det ble funnet cirka 50 kilo utstyr og redskaper av jern, som også sier noe om hvordan de jobbet for 1500 år siden.

– Her er store pigger til å hakke ut slagg inni ovnene. Det er store slegger som ble brukt til bearbeiding av jernstykker. Stykkene har store hoggmerker som viser hvordan de har delt disse opp til mindre stykker. Det er utrolig mye spennende vi kan få ut av dette funnet etter hvert, sier Martinsen.

Arkeologisk funn, Heradsbygd, Elverum

UKJENT: Det ble funnet blant annet slegger, hammer, økser, ambolt, meisler, kniver, filer og jernpigger i en kokegrop.

Foto: ©Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo/Birgit Maixner