– Vi tror hun ble ofret til gudene

Arkeologer fra Kulturhistorisk museum graver etter spor av menneskeofring på Hedmarken. Og har allerede gjort unikt funn.

Fant unikt lårbein

BEINRESTER ETTER EI KVINNE: Arkeolog Grethe Bjørkan Bukkemoen fra Kulturhistorisk museum holder forsiktig fram beinrester de har funnet under utgravingene ved gården Østby i Romedal i Hedmark.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Du kan tro det var jubel på feltet, da vi allerede på dag to av utgravingene så at det plutselig stakk opp et bein i myra.

Arkeolog Grethe Bjørkan Bukkemoen fra Kulturhistorisk museum holder det forsiktig fram. Hun forteller at det er et over 2000 år gammelt lårbein fra en ung kvinne.

- Vi tror ganske sikkert at hun ble ofret til gudene, sier hun.

Unikt for Hedmarken

Graver etter spor av menneskeofring

Fylkesarkeolog Kjetil Skare er med på utgravingene som gjøres på Hedmarken nå.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Funn av rester etter myrlik er spesielt for Hedmarken.

I dag er dette et av landets frodigste åkerlandskap, men slik var det ikke for flere tusen år siden. Da preget vann og myr området her.

Myr- og våtmarksområder ble brukt som offersteder her til lands i mange tusen år. Det er gjort funn av redskaper og gjenstander fra steinalder og opp til middelalder. Men det er ikke funnet mange skjeletter i myra. Bare rundt 15 funn i hele landet.

- Dette lårbeinet er fra førromersk jernalder, det vil si like før år null. Det er det sjuende funnet av myrskjeletter fra den perioden her til lands, og alle funnene er gjort nettopp på Hedmarken.

Vi trenger mye kunnskap om disse funnene, for vi vet så lite om årsakene til at disse menneskene ble ofret i myra.

Grethe Bjørkan Bukkemoen

Og disse funnene setter forskerne i sammenheng med menneskeofring. Grunnen til det er blant annet liknende funn fra Danmark og De Britiske Øyer fra samme periode. Der har de såkalte moselikene gitt mange opplysninger omkring dødsårsak.

Dette er noe av årsaken til at Kulturhistorisk museum nå prioriterer å gjøre en utgraving her.

- Muligens kan det være den kalkrike jorda som gjør at beinrester bevares så godt her, sier Bjørkan Bukkemoen.

Arkeologer fra Kulturhistorisk museum har gjort nok et unikt beinfunn på Hedmarken

Mye å lære

Arkeologene mener altså at det er nærliggende å tro at det lårbeinet de har funnet tilhører en ung kvinne som ble ofret til gudene.

Men kan hun ikke rett og slett ha druknet eller gått seg ned i myra?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi vet at vann- og myrområder har vært menneskets kontaktflate med gudene. Vi vet også at kremasjon utelukkende var begravelsesskikken på denne tida, sier Bjørkan Bukkemoen.

Begravelsesskikken i førromersk jernalder var kremasjon, så at vi finner skjeletter i myra her er ganske spesielt.

Grethe Bjørkan Bukkemoen

- Vi kan jo ikke utelukke at det rett og slett bare er snakk om en alternativ begravelsesform, der liket ikke er brent, men sammenhengen disse funnene opptrer i gjør at det er mer nærliggende å knytte de til ofring.

Graver etter spor av menneskeofring

I dette området håper arkeologene å finne flere spor etter menneskeofring

Foto: Torunn Myhre / NRK

Utgravingene på Hedmarken skal pågå i enda en uke, og nå håper arkeologen at de finner flere bein, og med det flere svar.

Finner de flere beinrester kan de ved hjelp av moderne teknologi kanskje få svar på hvordan den unge kvinnen døde, og med det kanskje også hvordan og hvorfor nettopp hun ble ofret.

– Dette er et felt vi har få funn og lite kunnskap om her til lands, så vi håper derfor at undersøkelsene vi gjør nå skal gi oss mer kunnskap om samfunnet i førromersk jernalder, sier hun.

Var fryktelig skeptisk

Det er på gården Østby i Romedal utgravingene nå gjøres.

Seint i fjor høst fant nemlig bonde Asbjørn Torp et lignende bein på jordet sitt. Han holdt på med grøfting da det plutselig dukket fram.

– Vi var litt usikre på hva vi skulle gjøre med det, sier han.

– Både fordi vi ikke visste hva slags bein det kunne være, og fordi vi ikke visste hva det kunne føre til dersom det var et viktig funn.

Unikt beinfunn på Hedmarken

Asbjørn Torp følger spent med på hva de finner i åkeren hans

Foto: Torunn Myhre / NRK

Det endte med at de tok med beinet til fylkesarkeolog Kjetil Skare.

Etterhvert ble det fastslått at det var et lårbein som stammet fra en kvinne på under 30 år, som levde i førromersk jernalder.

- De fant et venstrebein. Vi har funnet et høyrebein. Mest sannsynlig tilhørte disse beinene samme kvinne, men det har vi ikke fått fastslått ennå, sier Bjørkan Bukkemoen.

Asbjørn Torp, som innrømmer at han var skeptisk til dette med utgraving og kostnader det kunne dra med seg, er i dag positiv.

Det er Riksantikvaren som betaler for de utgravingene som skjer nå.

– Vi har fått god informasjon, og har hatt et godt samarbeid med fylkesarkeologen hele veien, så nå håper vi at de finner resten av den unge kvinnen i åkeren her, sier Torp.