NRK Meny
Normal

Sp: – Ulvemeldinga en krig mot bygde-Norge

Dagens mål om tre årlige ulvefamilier med valper i Norge kan bli økt til mellom fem og åtte. Men da regnes grenseulvene med. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller det en krigserklæring mot bygde-Norge og forslaget splitter Høyre.

ULV

Regjeringa åpner for å fordoble antallet ulvefamilier dersom en regner inn grenseulvene.

Foto: Løchen, Per / NTB scanpix

Klima - og miljøminister Vidar Helgesen la fram regjeringas stortingsmelding om ulveforvaltninga i dag. Det skaper sterke reaksjoner også i egne rekker.

– Regjeringen vil at det fortsatt skal være ulv i norsk natur, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Den norske ulveforvaltninga har vært basert på en ulvesone (øst for Glomma i fylkene Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark) og et bestandsmål om tre ynglinger hvert år. En fersk rapport har vist at bestanden nå er betydelig større enn dette, og at det har vært minst ni ynglinger i Norge.

– Vi er klart forpliktet til å forvalte ulven etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven, sire Helgesen.

– Vanskelig

Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger fram forslaget til ny ulvepolitikk i dag.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Et av de store stridsspørsmålene er om grenseulvene mot Sverige skal regnes inn i bestanden.

– Vi må finne løsninger på hvor mye ulv vi skal ha og hvor den skal ha sine leveområder. Dette er et svært vanskelig spørsmål der vi må kombinere hensynet til beitenæringen og hensynet til rovvilt, sier klima- og miljøministeren som selv har vært på Finnskogen i Hedmark nylig.

Regjeringen legger nå opp til at grenseulvene kan regnes inn, men da blir det også flere ulvefamilier.

  • Dagens bestandsmål på tre årlige ynglinger beholdes, eller at det økes til mellom fem og åtte familier. Men da regnes grenseulven inn.
  • Regjeringa foreslår å ta ut områder sør i Hedmark av ulvesonen på grunn store skader å beitedyr. Dette gjelder områder vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue, og Sør-Odal. Dessuten gjelder det områder i Akershus som ligger vest for Glomma, nord for Øyeren og øst for Nittelva.
  • Ulvesonen utvides med et område sør i Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal.
  • Helgesen mener at ulvesonen har virket.

– Det er mest hensiktsmessig å beholde dagens ulvesone med noen justeringer, sier Helgesen.

Han legger til:

– Ulv vil i alle tilfeller forekomme jevnlig i grenseområdene til Sverige. Flytter man ulvesonen, vil det kreve omfattende tilpassing av beitenæringene i andre deler av landet. Regjeringen vil derfor videreføre dagens ulvesone, men med noen endringer i vest og i nord som balanserer hensynet til beitenæring og ulvebestand.

– En krigserklæring

Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slgagsvold Vedum slakter regjeringas forslag til ny ulvepolitikk.

Foto: Kristian Rostad / NRK

Helgesen håper at det blir et bredt forlik om politikken i Stortinget.

– Meldingen oversendes nå Stortinget. Der vil regjeringspartiene ta initiativ til et bredt forlik om den fremtidige forvaltningen av ulv sier Helgesen.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det må radikale endringer til for å bli med på et forlik.

– Vi kan ikke la "Ring 3-Høyre" få definere nosk rovdyrpolitikk. Bygde-Norge hadde håpet å bli tatt på alvor, men dette er en krigserklæring, sier han.

Han begrunner dette blant annet med at et bestandsmål på fem til åtte dyr der en inkluderer grenseulven er uklart, vil skape masse konflikt og flere ulver. Han mener også at forslaget vil åpne for etableringer av nye ulvefamilier utenfor den rovdyrfrie sona.

Dyp skuffelse i Høyre

Også i Høyres egne rekker er skuffelsen stor.

– Dette viser den fundementale uenigheten som er mellom statsråden og meg. Det sier stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen i Hedmark Høyre.

– Vi skal ta ansvar i Norge for det vi virkelig har ansvar for. Jeg betviler at vi har et ansvar for en ulv som kommer fra Russland og som ikke er truet der. Han varsler at han vil ha en dialog med Arbeiderpartiet.

Ap positive

Arbeiderpartiet mener derimot at regjeringa har lagt fram et forslag det går an å forhandle om.

– Arbeiderpartiet ser fram til å behandle denne saken i Stortinget og mener at dette bør være et godt utgangspunkt for den videre behandlingen, sier miljøtalsperson Eva Kristin Hansen.