Rekordmange ulvekull i Norge

Aldri før er det registrert så mange ulvevalper siden man begynte tellinger i 1998. Trolig finnes det minst ni ulverevir med valper i Norge og på tvers av riksgrensen.

Ulv

ULV: Vinterens telling av ulver i Norge har påvist årsvalper i flere helnorske revir.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

– Antallet er skremmende, sier ordfører Erik Sletten i Trysil. Et av kullene har revir i kommunen, mange andre i områder som grenser til kommunen, både i Norge og i Sverige.

– Frykter du økt rovdyrpress på Trysil?

– Det er klart jeg gjør det. Enda flere ulver er en belastning for Trysil som i tillegg har de tre andre store rovdyrene i kommunen. Målsetningen er tre ynglinger. Da må resten tas ut.

De nye tallene går fram av en rapport Høgskolen i Hedmark har laget for Rovdata.

– Fra snøsporing og DNA-overvåking er det så langt i vinter påvist minst ni og høyst sannsynlig elleve ulverevir med valper i Norge og på tvers av riksgrensen. Dette er flere enn noen gang i nyere tid. Den gamle «rekorden» er fra årene 2012 og 2013 da det ble påvist åtte ulvekull begge år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata i en pressemelding.

Rekordmange ynglinger

Jonas Kindberg

MANGE ULVER: Leder i Rovdata, Jonas Kindberg.

Foto: Fredrik Widemo / Rovdata

Norge har en politisk målsetting om tre årlige ulvekull i ulvesonen. Vinteren 2014/15 ble det registrert to ynglinger.

Før jul ble det påvist årsvalper i tre helnorske revir: Østmarka-reviret, rett utenfor Oslo, samt de to Hedmark-revirene Julussa og Osdalen. Nå er det funnet ytterligere tre ulvekull som kan være helnorske og innenfor ulvesonen. Disse er født i revirene Slettås og Flisdalen i Hedmark og Mangen i Akershus, ifølge rovdata.no.

I tillegg er det registrert fire ulverevir med utstrekning på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, der det sannsynligvis eller helt sikkert er født ulvekull i fjor.

Det første jeg tenker er at nå er forvaltningen ute av kontroll.

Erik Sletten, ordfører i Trysil

– Det er videre dokumentert 80–84 ulver innenfor Norges grenser. 38–39 av disse er kun bekreftet på norsk side av riksgrensen, mens 23–25 ulver er påvist i grenserevir med tilhold på tvers av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har 19–20 ulver foreløpig en uavklart grensestatus, sier Kindberg.

– Det første jeg tenker er at nå er forvaltningen ute av kontroll, sier Trysil-ordfører Erik Sletten. Men han mener tross alt at det er positivt at forvaltningen er åpen om antall registreringer.

Rapporten gir et sammendrag av det som foreløpig er kartlagt av ulv i Norge fra 1. oktober til 15. februar vinteren 2015–2016.