– Overgrep kan ha gitt varige skader

Barna som er blitt utsatt for grove seksuelle overgrep i Alvdal kan ha fått helseskader som vil prege dem resten av livet. – Erstatningskravet kan bli stort, varsler bistandsadvokaten til to av barna.

Bistandsadvokat til to av barna, Inger Johanne Reiestad Hansen.

Bistandsadvokat til to av barna, Inger Johanne Reiestad Hansen.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Til sammen fire barn skal ha blitt seksuelt misbrukt av sine foreldre, en stefar og to naboer.

Barna var mellom seks og elleve år gamle da overgrepene skjedde.

Skal undersøke skadeomfanget

En gruppe sakkyndige skal nå undersøke barna for å finne ut hvor stor skade overgrepene har gjort.

– Av erfaring vet vi at jo nærere relasjonen mellom barnet og overgriperen er, desto større er skadevirkningen, sier Inger Johanne Reiestad Hansen, som er bistandsadvokat for to av barna.

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen

Bistandsadvokaten utelukker ikke at barna kan ha fått varige skader av overgrepene.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Ifølge Reiestad betyr også barnas unge alder mye.

– Jo mindre barnet er da overgrepet skjer, jo større blir skadevirkningene, sier hun.

To av barna har autistiske trekk, og det er reist spørsmål i saken om det kommer av overgrepene.

Erstatningskravet kan bli stort

Tilsammen er ni personer sikta for overgrep eller medvirkning til overgrep mot barna. Overgrepene omfatter både voldtekt, incest og framstilling av barneporno.

– Det at enkelte overgrep er festet til film er en ekstra belastning for barna, fordi film og bilder kan dukke opp igjen senere i livene deres, sier Reiestad.

(Artikkelen fortsetter under TV-reportasjen.)

Video Varsler stort erstatningskrav

Reporter Kurt Sivertsen/Fotograf Stig Karlo Helstrøm

Rapporten fra de sakkyndige vil veie tung når spørsmålet om erstatning kommer opp.

– I tillegg til oppreisning for det de har gjennomgått, vil vi se på om det er grunnlag for å gi erstatning for varige mén og for tap av fremtidig inntekt, dersom barna blir arbeidsuføre som en følge av dette.

Dersom det viser seg at barna vil trenge mye hjelp i fremtida, vil erstatningskravet blir stort, varsler Reiestad.

Barna er nå under kommunal omsorg.

– De får den hjelpen de trenger, og blir godt tatt vare på. Mer enn det ønsker jeg ikke å si.