Vil tiltale seks av de ni sikta

Politiet vil ta ut tiltale mot seks av de ni sikta i den store sedelighetssaken i Alvdal. Etter det NRK kjenner til var det konklusjonen, da politiet i dag sendte etterforskningsmaterialet til statsadvokaten for vurdering av tiltale.

Siktelse Alvdal

Det er to år siden overgrepssaken ble anmeldt til politiet.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Dette betyr at politiet foreslår å legge vekk overgrepsanklagene mot tre av de sikta.

Det er en stor og omfattende sedelighetssak som politiet har etterforsket. Fire barn i alderen 6 til 11 år skal være misbrukt av en rekke voksne i Alvdal kommune, ifølge siktelsene skal dette ha pågått fra høsten 2003 til 2007.

Ferdig med etterforskningen

I dag startet en ny fase i saken. Politiets etterforskning er ved vegs ende etter lang tids intensivt arbeid. Det er i disse dager to år siden overgrepssaken ble anmeldt til lensmannen i Alvdal. Nå starter statsadvokatens og deretter riksadvokatens vudering av saken.

Politiet oversendte i dag sin innstilling, altså sitt forslag, til statsadvokaten, og etter det NRK kjenner til foreslår politiet å tiltale seks av de ni sikta.

De sikta i saken er et tidligere samboerpar fra Alvdal, en 64 år gammel mann og ei 46 år gammel kvinne, som nå har sittet lang tid i varetekt. Dette er mora og tidligere stefar til to av barna i saken.

Politiet foreslår også tiltale mot ytterligere ett foreldrepar som var naboer med det første paret. Dette er også foreldrene til de to andre barna i saken. Sikta nummer fem er bror til den ene familiefaren og nummer seks er ytterligere en mannlig nabo.

Vil ha seks tiltaler

Politiet foreslår altså at statsadvokaten tiltaler disse seks for overgrep eller medvirkning til overgrep mot de fire barna i saken.

Politiet har valgt å skille ut disse tre fra den alvorlige delen av siktelsen, de grove seksuelle overgrepene, og dermed blir de heller ikke med under rettssaken som skal gå mot de andre seks i januar.

De er ikke frifunnet eller renvaska foreløpig, men politiet mener at det ikke finnes bevis, eller gode nok bevis, for at de tre har hatt like alvorlige roller i overgrepssaken som de seks andre.

NRK får opplyst at de tre kan bli ytterligere etterforska for andre lovbrudd og kan bli stilt for retten senere, men da for mindre alvorlige lovbrudd enn overgrep mot barna.

Fant barneporno i hovedmannens bolig

Hele overgrepssaken ble registrert inn på statsadvokatkontoret i Hamar i dag og der er det statsadvokat Iris Storås som skal vurdere tiltale og senere også være aktor i rettssaken. Saken har høy prioritet og arbeidet starter umiddelbart med å gå igjennom avhør, rapporter, overgrepsfilmer og barnepornobilder.

Det finnes betydelige mengder av overgrepsfilmer og barnepornobilder i denne saken etter at poltiet gjennomførte en razzia mot den antatte hovedmannens bolig i Spania sist vinter.

Deler av anklagene er så alvorlige at det er Riksadvokaten, helt på toppen i påtalemyndigheten, som har det siste ordet i saken, eller «beordrer tiltale» som det heter. Rettssaken er foreløpig satt til å begynne 10. januar.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.