Hopp til innhold
Info fra NRK

Planprogrammet for NRK på Normannsløkka er fastsatt

30. juni fastsatte Plan- og bygningsetaten (PBE) planprogrammet for NRK på Normannsløkka. Planprogrammet beskriver hvilke temaer som skal utforskes og utredes i arbeidet fram mot en ferdig reguleringsplan.

NRK starter reguleringen av nytt hovdkontor på Normannsløkka i Oslo.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har i planprogrammet bestemt at det skal utredes to planalternativer for NRK på Normannsløkka.

Foto: NRK

Plan- og bygningsetaten (PBE) har bestemt at det skal utredes to planalternativer for NRK på Normannsløkka: NRKs alternativ 1 og PBEs alternativ 2.

Alternativene åpner for ulike løsningsforslag og scenarioer innenfor sine overordnede prinsipper. Dette gjelder særlig for planalternativ 1 og NRKs eiendommer (Ensjøveien 3, 5 og 7).

For å ha et godt informasjonsgrunnlag til konsekvensutredningene og undersøkelsene som står for tur, har NRKs reguleringsarkitekter fra Rodeo og Nordic illustrert alternativene i form av tredimensjonale modeller. Disse skal ikke forstås som konkrete løsningsforslag eller ferdig formgitte bygg. De er karikerte bygningstypologier som gjør det mulig å utforske ulike utviklingsscenarioer.

Gjennom dette vil vi identifisere hvilke utviklingsmuligheter som gir best effekter for både byen, nabolaget og NRK, og som bør forfølges i det videre planarbeidet.

Samtidig gir delalternativene mulighet for å undersøke ulike måter å organisere NRK på og hvordan dette møter omgivelsene, som vist i illustrasjonen under:

Illustrasjoner av planalternativer i planprogrammet for Normannsløkka:
Alt 1A viser en sirkulær organisering av NRK i form av atriumsbygg med åpning i midten.
Alt 1B viser en sentrisk organisering av NRK med en samlet kjerne og armer ut fra denne.
Alt 1C viser en vertikal organisering av NRK hvor bebyggelsen over bakken samles i tårn der det frigjøres et større landskapsrom på bakkeplan. I samsvar med planprogrammet utforskes et høyhuskonsept for hele planområdet i dette alternativet.
Alt 2 viser en organisering av NRK ut fra PBEs føringer for byplangrep og utnyttelse av planområdet.

Illustrasjoner av planalternativer i planprogrammet for Normannsløkka.

Foto: Rodeo og Nordic
  • Alt 1A viser en sirkulær organisering av NRK i form av atriumbygg med åpning i midten.
  • Alt 1B viser en sentrisk organisering av NRK med en samlet kjerne og armer ut fra denne.
  • Alt 1C viser en vertikal organisering av NRK hvor bebyggelsen over bakken samles i tårn der det frigjøres et større landskapsrom på bakkeplan. I samsvar med planprogrammet utforskes et høyhuskonsept for hele planområdet i dette alternativet.
  • Alt 2 viser en organisering av NRK ut fra PBEs føringer for byplangrep og utnyttelse av planområdet.

Alternativene gir forskjellige utslag med hensyn til hvordan de møter byen rundt så vel som forhold som mobilitet og forbindelseslinjer. Dette er konsekvenser vi ønsker å utforske.

Se planprogrammet og alle saksdokumenter her: Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune