Hopp til innhold
Info fra NRK

Starter reguleringen av Normannsløkka

18. mai 2021 ble det klart hvor NRKs nye hovedkontor skal bygges. Nå starter prosessen med å definere hvordan NRK kan utnytte tomta.

NRK starter reguleringen av nytt hovdkontor på Normannsløkka i Oslo.

NRK starter reguleringen av nytt hovdkontor på Normannsløkka i Oslo.

Foto: NRK

- Arbeidet med regulering av tomta er det viktigste som skjer i prosjektet det neste halvannet året, sier prosjektdirektør Jon Espen Lohne i NRK.

Plan og bygningsetaten i Oslo har mottatt en stedsanalyse som oppsummerer hvilke føringer som bør ligge til grunn for utvikling av NRKs tomt på Ensjø. Analysen er laget av arkitektkontorene Gotlieb Paludan og White arkitekter på oppdrag fra NRK.

- Stedsanalysen er en del av vår bestilling av et såkalt oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten. Et slikt møte er det første formelle skrittet på veien til ferdig regulering av NRKs tomt, sier Lohne.

I forbindelse med stedsanalysen har arkitektene også laget konseptskisser som viser tre alternative plangrep for NRKs hovedkontor på tomta.

- Jeg syns dette er veldig spennende skisser som viser at tomta gir muligheter for flere ulike grep og retninger. Samtidig må jeg understreke at dette er konseptskisser. Det er fortsatt noen år til vi vet hvordan NRKs nye hovedkontor vil se ut, sier Lohne.