Vil ikke ha yrkesfaglinje

Kunnskapsdepartementet ønsker ikke etablering av egen yrkesfaglinje for sjømatproduksjon. Forslaget som nå er ute på høring, sjokkerer hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur ved Finnmark fylkeskommune, Johnny Ingebrigtsen.