Vil ikke ha ny lokaliseringsstrid

Overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN, Mads Gilbert, vil ikke ha en ny lokaliseringsstrid om hvor ambulansehelikopteret for Midtre Hålogaland skal være. Gilbert, som har det medisinskfaglige ansvaret for ambulansehelikopteret, sier det allerede er gjort en utredning om hvor basen skal være, og mener den må ligge på Evenskjer.