NRK Meny
Normal

Vil ha politiets nye hovedkontor til Lakselv

Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen (H) mener Lakselv er det naturlig stedet for hovedkvarteret til det nye politidistriktet i Finnmark.

Knut Roger Hanssen

Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen viser til Lakselvs plassering midt i fylket som naturlig for hovedsetet for politiet, Forsvaret og redningstjenesten i Finnmark.

Foto: Arne Ivar Johnsen / NRK

– Det er nærmest helt naturlig at et helt nytt politikammer legges til Porsanger, hvis man ser bort fra lokaliseringsstrid, og for å få til noe nytt og strømlinjeformet, sier ordfører Knut Roger Hanssen (H) i Porsanger.

Søndag ble det klart at regjeringen har skaffet seg flertall i Stortinget for den nye politireformen. Det innebærer at landets 27 politidistrikter reduseres til 12 distrikter. Opprinnelig var Vestfinnmark politidistrikt foreslått sammen med Troms, men i det nye forslaget blir Vestfinnmark og Østfinnmark politidistrikt slått sammen til ett fellesdistrikt i Finnmark.

– Det er fornuftig at Finnmark blir et politidistrikt. Det er et stort fylke, og man må se det under ett. Den løsningen med deler av Finnmark under Troms tror jeg hadde vært vanskelig å få til, sier Hanssen.

Fremhever samhandling

Porsanger-ordføreren fremhever særlig en samlokalisering med Forsvaret og beredskaps- og redningstjenesten i Lakselv som et argument for å legge politihovedkvarteret til Porsanger.

– All øvingsaktivitet som politiet skal gjøre, innsats- og skytetrening, da er det Porsanger man benytter seg av. Vi har avsatt og båndlagt store areal, og det skal man jaggu ha noe igjen for, sier Hanssen.

Ifølge Hanssen har Porsanger aldri fått noe særlig igjen for all arealet som er avsatt i kommunen til staten.

– Vi er flere ganger blitt lovt en kompensasjon, men det har vi ikke sett noe til hittil, sier Hanssen.

Operasjonssentralen til Kirkenes

Fra regjeringshold er det antydet at politiet selv må vurdere hvor det nye hovedkontoret skal ligge, men operasjonssentralen er allerede sagt skal legges til Kirkenes – som har hovedkontoret for Østfinnmark politidistrikt i dag.

Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen mener politikerne må få lov til å engasjere seg i spørsmålet om hvor administrasjonen skal ligge.

– Det er en grunn til at politikerne er her, for å målbære politiske budskap, ut ifra at man er valgt av folket. Samtidig skal man lytte til fagmiljøene, sier han.

Tror på Hammerfest

Gruppeleder i Hammerfest Høyre, Fred Johansen, frykter ikke at Hammerfest kommer til å miste noen av dagens politifunksjoner. Hammerfest er i dag hovedsete for Vestfinnmark politidistrikt.

– Det kommer i hvert fall ikke til å bli færre politi i Hammerfest fremover enn det vi har i dag, tror Johansen.

Men til Altaposten sier politimester i Vestfinnmark at Hammerfest vil miste sin politimester og operasjonssentral når det opprettes en døgnbemannet operasjonssentral i Kirkenes når de to politidistriktene i Finnmark slås sammen.

Ni årsverk tilknyttet operasjonssentralen vil forsvinne fra Vestfinnmark sin stab.

– Nå legges lokaliseringsdebatten død umiddelbart, og vi slipper en opprivende strid. Det er bra, sier politimester i Vestfinnmark Morten Daae til Altaposten.

Argumentene til Lakselv ønsker han ikke å gå inn på, og mener politifaglige vurderinger må legges til grunn for oppbyggingen av det nye politiet.

Han mener den kompetansen politiet i Hammerfest har opparbeidet seg er gode argumenter for å beholde dagens funksjoner i byen.

– Foreløpig har jeg en avventende holdning til dette, sier Johansen.