NRK Meny
Normal

Venstres krav om sykehusutredning: – Useriøst valgkamputspill

Venstre krever utredning av sykehustilbudet i Alta, og ber om et klart ja eller nei fra alle partier. Høyre og Arbeiderpartiet avfeier det som useriøst valgflesk.

Trine Skei Grande og Frank Bakke Jensen

HELSESTRID: Venstres Trine Skei Grande vil ha klar tale i sykehusstriden, men Frank Bakke-Jensen (Høyre) mener hun burde vært på banen da hun hadde sjansen.

Foto: Grøtt / Varfjell / Scanpix

Det er bare et par måneder siden Stortinget sist behandlet sykehusstrukturen, men nå vil Venstre få Stortinget til å kreve utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Stortingsrepresentant Trine Skei Grande presenterte forslaget i Alta i dag. Høyres førstekandidat Frank Bakke-Jensen reagerer kraftig.

– Jeg mener ærlig talt at innbyggerne i Finnmark fortjener mer seriøse politiske utspill, sier Bakke-Jensen

Runar Sjåstad

Aps førstekandidat Runar Sjåstad.

Foto: Knut Åserud

Arbeiderpartiets førstekandidat Runar Sjåstad er heller ikke imponert.

– Det er litt seint, når regjeringa har slått fast sykehusstrukturen nylig. Jeg så ikke at Venstre var fryktelig på banen da. Men det er jo valgkamp, så den typen utspill kommer selvfølgelig, sier Sjåstad.

Hammerfest mot Alta

Venstres forslag blir lagt fram mandag, men Stortinget rekker ikke å behandle det før sommeren.

«Stortinget ber regjeringen utrede akuttsykehus i Hammerfest, akuttsykehus i Alta og akuttsykehus både i Alta og Hammerfest», heter det. Det viser også til at det finnes områder både i Nord-Norge og på Vestlandet med spredt befolkning og flere sykehus.

– Sykehus er en av basistjenestene vi må ha desentralisert. Da er det spesielt akutt- og fødeavdeling vi snakker om, sa Trine Skei Grande i NRK Finnmarks morgensending i dag.

Etter at forslaget var presentert, utdypet hun taktikken bak forslaget overfor Altaposten.

– Nå tvinges partiene til å si klart fra om de er for eller mot, og min oppfordring er at samtlige kandidater i Finnmark ved høstens valg sier klart og tydelig fra til velgerne om de vil stemme for lovforslaget, sa Grande.

Redd for fagmiljøet

Hun kan regne med et rungende nei fra Høyre. Frank Bakke-Jensen mener Venstre har brutt sine valgløfter ved ikke å ta opp saken før. Han viser til at regjeringen i denne perioden har levert Nasjonal helse- og sykehusplan, som ble vedtatt i Stortinget 17. mars i år.

– At Venstre først nå fremmer et slikt forslag er et rent valgkamputspill. Og at det kommer fra Trine Skei Grande, som er en så erfaren politiker, er rett og slett useriøst.

På direkte spørsmål fra NRK avviste Skei Grande at en akuttfunksjon i Alta ville undergrave fagmiljøet i Hammerfest. Bakke-Jensen er uenig, og mener han har faglige utredninger på sin side.

– For å sikre et kvalitativt innhold ved både Hammerfest og Kirkenes sykehus, burde vi egentlig være 140.000 mennesker i Finnmark, ikke bare 75.000. Av hensyn til det fagmiljøet man har i Hammerfest, skal man være forsiktig med å splitte det. Det mener jeg er et vektig argument.

Bakke-Jensen legger til at ambulansetjenesten er helt avgjørende del av akuttilbudet, og at Helse Nord der har gjort en god jobb.