NRK Meny
Normal

Utskiftninger av fastleger skjer oftest i Finnmark

Rekrutteringsarbeid er ressurskrevende og kostbart, mener fylkeslege og vil ha forbedring fordi de store utskiftningene av fastleger går ut over pasientene.

null

Flere kommuner i Finnmark sliter med rekrutteringen til legehjemlene. Av alle landets fylkes har Finnmark størst utskiftningen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at det er raskere utskifting av fastleger i Finnmark, sammenlignet med andre fylker.

– Varigheten, altså den tid en fastlege er i en hjemmel i Finnmark, den er betydelig kortere enn det som er landsgjennomsnittet, sier fylkeslege Eivind Merok i Finnmark.

Eivind Merok

Fylkeslege Eivind Merok i Finnmark sier at gjennomtrekk i fastlegestillinger er et veldig dårlig trekk for å få god kvalitet i helsetjenesten.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Legehjemler betjenes av vikarer

Flere kommuner i Finnmark sliter med rekrutteringen til legehjemlene. I Porsanger kommune betjenes i dag fire av fem fastlegehjemler av vikarer.

I Kautokeino kommune har man imidlertid gått bort fra dyre vikarbyråer. Der ønsker man fem leger som skal betjene fire fastlegehjemler.

– Den femte skal fungere som vikar når de andre er i permisjon. Det for å unngå å ta inn vikarer, eller å bruke vikarbyrå som jeg mener er en dårlig og dyr løsning for kommunen. Også er det en dårlig tjeneste til befolkningen i Kautokeino kommune, sier Kent Ailo Hætta som er enhetsleder for helseomsorg i Kautokeino.

Kautokeino - Guovdageaidnu

I Kautokeino ønsker de å ansette fem leger i fire stillinger, i stedet for å leie vikarer.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vikarbruken går ut over pasientene

Store utskiftninger av fastleger går til syvende og sist ut over pasientene, mener fylkeslegen.

– Ja det som er det helt åpenbare er kvaliteten på helsetjenestene til folk og til den enkelte. Det vet de fleste, har man en fastlege så har man en fortrolig person man kan forholde seg til over tid og som kjenner din historie og deg, samtidig som terskelen er lavere for å ta kontakt og man har mulighet til å få god og kontinuerlig hjelp, sier fylkeslege Merok.

For få leger med for mange pasienter

Olav Gunnar Ballo var fastlege i Alta i en årrekke. Han trekker frem høyt arbeidspress som en årsak til at fastleger i en stor kommune som Alta søker seg andre steder.

– Det helt normale da jeg jobbet i Alta var at man hadde fysisk pasientkontakt, og det kunne være kortere konsultasjoner, men et sted mellom 20 og 25 kontakter hver dag da jeg hadde liste, sier Ballo.

Olav Gunnar Ballo

Med færre pasienter i Loppa, har fastlege Olav Gunnar Ballo en langt bedre hverdag enn det han hadde da han jobbet i Alta med flere pasienter.

Foto: Kai Erik Bull

Nå er Ballo fastlege i Loppa kommune og har en helt annen arbeidshverdag.

– Her vil det nok ligge på cirka 10 vil jeg tro. Vanlig liste på syv til åtte, også får man et per henvendelser til. Det gjør at alt du har av notater kan du stort sett fullføre samme dag. I tillegg opplever jeg at når jeg har fri, så har jeg fri, sier han.

Vil gjøre det mer attraktivt for leger i Finnmark

Fylkeslegen er opptatt av og gjøre det attraktivt å jobbe som lege i fylket.

– Der tenker jeg at det å satse på faglig attraktive stillinger, altså å bygge opp faglig attraktivitet. Muligheter for fagutvikling og være med på prosjekter ved Universitetet, sier Merok.

Rekrutteringsarbeid er ressurskrevende, kostbart og alle kommunene driver kontinuerlig rekruttering av leger. Nå ønsker fylkeslege Merok et utstrakt samarbeid kommunene imellom.

– Jeg tror det er veldig viktig nå at de gode kreftene samordnes og de gode kreftene mener jeg er Finnmarkssykehuset, kommunene og Universitetet vårt. Og vi kommer til å ta enda et initiativ for å samordne, slik at man ikke opptrer enkeltvis, men faktisk talt enhetlig for å få en bedring i stabilitet og kvalitet i legetjenesten i Finnmark, sier fylkeslege Eivind Merok i Finnmark.

Finnmarkssykehuset

Fylkeslege Eivind Merok ønsker at både kommunene, Finnmarkssykehuset og Universitetet skal samarbeide bedre for å gjøre det mer attraktivt å jobbe som lege i Finnmark.

Foto: Stian Strøm / NRK