Ulovlige arbeidsforhold

Ulovlig drift og svart arbeid har blitt avdekket i Finnmark. Det kom frem i en kontroll som blant annet NAV, Skatteetaten, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet gjennomførte i forrige uke. Statens vegvesen vil gå til anmeldelse av et verksted for ulovlig verksteddrift, og Arbeidstilsynet stanset flere arbeid som medførte fare for liv og helse.