Skolebarn streiket i Kåfjord: – Vi blir behandlet urettferdig

Foreldre tok tirsdag skolebarna ut av Kåfjord skole. – Som en siste markering mot nedleggelsen av skolen går barna ut i streik, sier FAU-leder Jeanette Tiberg.

Skolebarn streiker i Alta

Elevene på Kåfjord skole i Alta kommune bruker dagen i dag til å streike for det de mener er dårlig behandling av politikerne i kommunen.

Foto: Krister Mikkelsen / NRK

– Vi streiker fordi vi blir behandlet urettferdig, sammenlignet med de andre skolene her i Alta, sier Sanne Larsen Isaksen i 7.klasse på Kåfjord skole i Alta.

Bakgrunnen til at han og resten av medelevene streiker er at de ikke får fullføre skoleåret i Kåfjord, et valg lokalpolitikerne i Alta har valgt. I stedet har elevene fått 17 dager på seg til å finne seg til rette ved Talvik skole, to mil unna.

– Det er mye kortere tid enn en offentlig ansatt ville fått dersom de hadde blitt sagt opp eller flyttet, sier FAU-leder Jeanette Tiberg på Kåfjord skole.

Skolebarn på Kåfjord skole

Iver Johannes-Hansen Guttorm, Sanna Larsen Isaksen, Eskil Guttormsen og Egon-Nikolai Olsen brukte skoledagen til å streike.

Foto: Krister Mikkelsen / NRK

Vedtok nedleggelse

Det var i kommunestyremøtet 23. mai at de folkevalgte gjorde det endelige vedtaket om å legge ned Kåfjord skole, selv om dette i realiteten ble kjent under et kommunestyre i januar. I etterkant av det nylige vedtaket er barna ved Kåfjord skole skuffet over at deres bønn ikke har blitt hørt, forteller hun.

– De hadde et stort håp om å få et siste år ved sin nærskole. Det ville gjort overgangen til en ny skole mykere og mer forutsigbar for elevene, sier Tiberg.

– De lurer på hvor de skal, hvordan de skal komme seg dit, hvor vennene deres skal gå og hvordan de skal få det til høsten, sier Tiberg.

Rikke Raknes

– Foreldrene fikk tilbud om å forberede seg på ny skole allerede i januar, men takket nei, sier kommunalleder for oppvekst- og kultur i Alta, Rikke Raknes.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Reagerer

Kommunalleder for oppvekst- og kultur i Alta kommune, Rikke Raknes, uttrykker respekt for at elever markerer seg på denne måten, men reagerer på påstanden om at elevene har fått 17 dager på seg til å finne seg til rette ved en ny skole.

– Foreldrene har valgt å vente på et endelig vedtak i kommunestyret, og videre vente på at fylkesmannen skal behandle den lovlighetskontrollen som de har inne. De ønsket ikke å starte arbeidet med å forberede elevene på en ny skole, et tilbud de fikk allerede i januar. Det takket de nei til, noe som får stå for deres egen regning, sier Raknes.

FAU-leder Jeanette Tiberg

– Slik prosessen har vært har det ikke foreligget en ny skole før 23. mai, noe som betyr at elevene i realiteten har hatt 17 dager på å skulle venne seg til en ny skole, sier FAU-leder Jeanette Tiberg.

Foto: Privat

Uenig

Tiberg ser annerledes på det.

– Slik prosessen har vært har det ikke foreligget en ny skole før 23. mai, noe som betyr at elevene i realiteten har hatt 17 dager på å skulle venne seg til en ny skole. De har hele dette halvåret opplevd situasjonen som vanskelig siden det første vedtaket kom 14. desember i fjor. Det er en skole elevene er glad i, det er lærere de er glad i og som de kjenner, sier Tiberg.

Elevene NRK snakker med på utsiden av Kåfjord skole med er blant annet lite begeistret for at de nå må bruke nærmere en time i buss hver dag for å komme seg til skolen.

– Det er lenge for de minste elevene, sier Sanne Larsen Isaksen.