Tiltale: Påførte mann brannskader over hele kroppen og kutt i hodet

Øst-Finnmark tingrett har tatt ut lengre tiltale mot en mann i 40-årene, blant annet for grov kroppsskade og trusler om skyting.

Øst-Finnmark tingrett

Mannen må møte her i Øst-Finnmark tingrett i mars.

Foto: Stian Strøm / NRK

Mannen fra Øst-Finnmark skal ha helt kokende væske over fornærmede, før han slo ham med knyttet neve med en slåsshanske. Han skal også ha brukt elektrosjokkvåpen på vedkommende.

Ifølge tiltalen førte hendelsen til at fornærmede fikk flere kutt i hodet og ansiktet, og annengrads forbrenninger flere steder på kroppen.

Statsadvokatene i Troms og Finnmark, som har tatt ut tiltalen, skriver at de anser kroppsskaden som grov – særlig fordi fornærmede har hatt så sterke smerter i ettertid at han ikke har kunnet jobbe.

Truet med å skyte

Foruten denne hendelsen i august i fjor, er mannen også tiltalt for en rekke voldshandlinger.

Tiltalte skal ha slått og sparket en mann i oktober i fjor, utsatt sin samboer for vold, truet hotellansatte og ramponert en taxi.

I tillegg står han tiltalt for å ha forsøkt å true til seg medisiner gjennom trusler. Han skal ha sagt at ingen får forlate sine kontor før han har fått medisinene sine.

Et annet sted ringte han og spurte etter medisiner. Via telefon sa han at han kom til å begynne å skyte folk om han ikke fikk medisinene sine.

I retten i mars

Mannen i 40-årene står også under tiltale for bruk av narkotika. Han skal flere ganger ha brukt hasj, amfetamin, Benxodiasepin og Metylfenidat.

Det alvorligste tilfellet i dommen har en strafferamme på 15 års fengsel.

Mannen må møte i Øst-Finnmark tingrett 13. mars.