NRK Meny
Normal

Sykehjem stengt for nye pasienter etter bakteriefunn

Et tilfelle av smitte med bakterien MRSA er blitt oppdaget på sykestua/sykehjemmet i Vadsø. Kommunelegen tar situasjonen alvorlig, men sier situasjonen er under kontroll.

Brit Larsen Mehmi

Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi sier de har kontroll på situasjonen.

Foto: NRK

– Det er en ansatt som uventet har blitt smittet av denne bakterien, vi vet ikke noe mer enn det, sier kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi

Sykestua og sykehjemmet stengt

Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi har valgt å stenge sykestua og sykehjemmet for inntak av nye pasienter inntil kommunen har en oversikt over situasjonen og er sikre på at nye pasienter ikke vil eksponeres for smitte.

Mehmi sier hun tar det som har skjedd alvorlig, men det er ikke en situasjon hun er redd for. Dette blir nå håndtert i forhold til de retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

– Dette er først og fremst en stor jobb i forhold til å kartlegge potensielle smittepersoner og få tatt prøver av alle sammen. Nå er vi i gang med smitteoppsporing, vi tester alle på avdelingen og må vente på prøveresultatene.

MRSA ufarlig for de fleste

MRSA-bakterien er i utgangspunktet ingen farlig bakterie. Mange går med MRSA på seg igjennom store deler av livet og merker det aldri, sier Britt Larsen Mehmi

– Grunnen til at vi følger dette spesielt opp på en sykehjemsavdeling er at eldre mennesker kan ha redusert helse. MRSA bakterien kan skape sykdom hos intensivpasienter, og mennesker med nedsatt immunforsvar. En pasient med MRSA bakterien kan også smitte andre pasienter ved en eventuell sykehusinnleggelse.

MRSA-bakterien (methicillin resistent stafylokokkus aureus) smitter hovedsakelig ved berøring.

Vadsø Helsesenter

MRSA bakterien har ført til at sykestua og sykehjemmet er stengt inntil videre.

Foto: NRK

Konsekvenser for resten av befolkningen

Mens sykestua og sykehjemmet er stengt kan ikke pasienter ligge på sykestua. Disse pasientene vil i stedet sendes på sykehus. I tillegg vil de som har avlastningsopphold eller korttidsopphold ikke få det tilbudet de nærmeste dagene. De vil få hjelp av hjemmesykepleien, sier kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi.

I følge kommuneoverlege vil det ta minst to dager før svarene på prøvene som er tatt, kommer. Men når alt kan gå som normalt avhenger av resultatene på prøvene. Kommunelegen håper alt er normalt i løpet av neste uke.

Selv om sykestua og sykehjemmet er stengt for nye pasienter kan pårørende besøke sine familiemedlemmer, men bes vaske og sprite hender på vei inn og ut av avdelingen.

– Pårørende som ønsker å besøke sine familiemedlemmer på sykestua og sykehjemmet kan gjøre det, men bes vaske hender/sprite hender på vei inn og ut av avdelingen. De bes også om å overlate alle pleieoppgaver til personalet, som for eksempel å hjelpe sine familiemedlemmer på toalettet, sier kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi.