NRK Meny

Stemmer over vindkraftpark

Kommunestyret i Karasjok skal i dag ta stilling til om de støtter vindkraftpark i Lebesby og Tana. Formannskapet stemte nylig enstemmig nei. Ifølge iFinnmark vil utbyggingen berøre reinbeitedistrikt 13 som har tilhøringhet i Karasjok.