Slik skal forskere lære mer om gassutslipp på havbunnen

Nå vil forskere finne ut mer om metangassen som slippes ut på havbunnen faktisk har betydning for miljøet. To spesiallagede observatorier er derfor satt ut på havbunnen ved Svalbard.

Havobservatorium

To slike spesiallagede havobservatorier er satt ut på havbunnen ved Svalbard.

Foto: Anna Silyakova / UIT

De to observatoriene som er laget av Kongsberg Maritime er satt ut på henholdsvis 90 og 240 meters dyp.

Det er Universitetet i Tromsøs senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima, CAGE, som står bak forskningsprosjektet der observatoriene er satt ut på steder man tidligere har observert metanbobler.

Utplassering av utstyr i sjøen utenfor Svalbard

Godt vær gjorde utsettingen av måleutstyret i sjøen ved Svalbard uproblematisk.

Foto: Anna Silyakova / UIT

Miljøfaktor

I følge oceanograf og toktleder Anna Silyakova er hensikten med forskningsprosjektet å finne ut hvor det blir av metangassen.

Gassen er nemlig en viktig faktor som kan påvirke den globale oppvarmingen.

En av teoriene er at bakterier fortærer metangassen og hindrer den i å nå ut i atmosfren og bli en miljøfaktør. Metan kan nemlig i lang større grad enn karbondioksyd bidra til global oppvarming, i følge forskerne. Men havstrømmer kan forstyrre denne prosessen, og de nye observatoriene skal forhåpentligvis gi flere svar på hva somskjer i havdypet i arktis.

Observatoriene er planlagt å være på havbunnen ett år, men skal kontinuerlig forsyne forskerne med data fra de ulike målingene.