NRK Meny
Normal

Slik kan framtidas politi bli i Finnmark

I dag la politimester Ellen Katrine Hætta fram sitt forslag til organisering av Finnmark politidistrikt.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, la lørdag fram sitt forslag til hvordan politiet i Norges nordligste fylke bør være organisert i framtiden.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Politiet i Finnmark er i dag til stede på 18 plasser i fylket.

Finnmark er i dag inndelt i seks geografiske politiregioner og har 17 lensmannsdistrikt og politistasjoner.

Arbeidsgruppen som leverte sin rapport tidligere i høst foreslår å fjerne lensmannskontoret i Mehamn på Nordkyn og å fjerne den halve lensmannsstillingen fra Lebesby.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Politimester Ellen Katrine Hætta sendte i dag inn sitt forslag til politiets lokale struktur i Finnmark. Hennes forslag til hvordan politi-Finnmark skal se ut er noe annerledes enn arbeidsgruppens.

Tre tjenestesteder kuttes

– Jeg ønsker å organisere politidistriktet i større enheter, for å kunne utnytte politiressursene fleksibelt, samtidig som vi kan fordele oppgaver og opprettholde tilstedeværelse, vakt og beredskap på mindre steder. Dem har vi mange av her i Finnmark, sier Hætta i en pressemelding.

Politimesteren foreslår å at politiet i Finnmark organiseres med en geografisk driftsenhet med leder lokalisert i Alta og fire tjenesteenheter med 15 tjenestesteder ute i kommunene.

Tre tjenestesteder foreslås «avviklet/slått sammen med andre». Det er:

  • Gamvik lensmannskontor (Mehamn)
  • Loppa lensmannskontor (Øksfjord)
  • Nesseby lensmannskontor (Varangerbotn)

– Jeg ønsker en tett dialog med disse kommunene, slik at vi sammen kan finne gode løsninger for hvordan politiet skal være til stede i kommunen. Mitt håp er at politiet også i disse kommunene skal gjøre en like god, og helst bedre jobb for befolkningen enn det vi gjør i dag, sier Hætta i pressemeldingen.

Politihuset i Kirkenes

Finnmark politidistrikt skal ha hovedsete her ved politihuset i Kirkenes ifølge arbeidsgruppen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det blir strid på Nordkyn

Reaksjonene på at arbeidsgruppen ønsker å fjerne lensmannskontoret i Mehamn har vært kraftige. Ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik kommune har tidligere sagt at han frykter det blir fritt fram for de med uærlige hensikter dersom politiet forsvinner fra Mehamn.

Argumentene er at det er relativt kort avstand fra Mehamn til Kjøllefjord der politiet på Nordkyn vil samle sine ressurser, og fra dagens kontor i Nesseby og til Tana bru.

– Det nytter ikke at det bare er 35 kilometer fra Kjøllefjord til Meham når vi i løpet av en vinter kan ha 100 dager med stengt eller kolonnekjørt vei på grunn av dårlig vær, sier Olaussen.

Trond Einar Olaussen

Trond Einar Olaussen, ordfører i Gamvik kommune.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Nye krav til politiet

Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av nærpoliti der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte kriminalitetsutfordringer, sier regjeringen.

Avstander, vær og spredt bosetting er de største forskjellene på Finnmark politidistrikt sammenlignet med resten av Norge.

Det er derfor vanskelig å redusere antall steder politiet skal være tilstede på permanent basis, heter det i rapporten fra arbeidsgruppen.

Planen er at det «nye» politifinnmark skal være oppe og gå fra 1. juli 2017.