NRK Meny
Normal

Ser alvorlig på at 1.000 hivtester kan vise feil resultat

– Nå er det viktig for oss at Helseutvalget rydder skikkelig opp i denne uheldige saken, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

hivtest for hjemmebruk

Istedenfor å legge ved en skikkelig bruksanvisning fra produsenten av testen, har Helseutvalget laget en egen bruksanvisning som ikke inneholder tilstrekkelig informasjon.

Foto: Aksel Overskott, Helseutvalget

I oktober lanserte Helseutvalget en hivtest som menn kunne bestille anonymt og deretter ta hjemme, helt på egen hånd.

I dag kom det fram at testens medfølgende bruksanvisning var mangelfull. Det betyr at 1.000 personer må teste seg på nytt for å være sikre på at de ikke er smittet.

– Vi ser alvorlig på at Helseutvalget har unnlatt å gjøre det de burde ha gjort i denne saken, sier Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet.

Helseutvalget laget egen bruksanvisning

Myrberg forklarer at selvtestene er en del av et prøveprosjekt. Helseutvalget har mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å gjennomføre dette.

Arild Johan Myrberg

Arild Johan Myrberg seniorrådgiver i Helsedirektoratet ser svært alvorlig på hendelsen som nå har oppstått. Om pilotprosjektet videreføres er foreløpig umulig å ta stilling til, sier han.

Foto: NRK

– Det går ut på at vi ønsker kunnskap og informasjon om denne type distribusjon vil kunne treffe personer som ellers ikke ville testet seg. Eller tester seg sjeldent.

Men så gikk det altså galt.

Myrberg påpeker at de ikke har noe grunnlag for å si at testene ikke har fungert som de skal. Han sier det som har skjedd, er at Helseutvalget har laget en egen bruksanvisning som ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til de som skal bruke den.

– Det kan ha ført til at enkelte har brukt testen feil, eller har feiltolket resultatet.

Hivtest

På grunn av mangelfull bruksanvisning kan testene ha gitt falske resultat.

Foto: Aksel Overskott, Helseutvalget

Kritisk til hjemmetester

Konstituert overlege for viruslaboratoriet på Ullevål sykehus Tore Taksdal Stubbhaug stiller seg kritisk til hjemmetester. Han mener faglig oppfølging fra lege gir ekstra trygghet, noe man vil gå glipp av dersom man tester seg selv.

– Man kan risikere at noen tester seg veldig tidlig og får et negativt svar, men at de ikke er klar over at de helst burde ta flere tester for å være sikker på at en eventuell hivinfeksjon kan påvises.

I Helseutvalgets bruksanvisning er det nemlig uklarhet om når testen skal utføres.

– Dersom en person blir smittet av hiv vil viruset gå inn i velkomnes hvite blodlegemer og formere seg. Og det er en prosess som tar litt tid, sier Stubbhaug.

Dermed kan tester som er utført for tidlig, gi et falsk negativt resultat.

Usikkerhet angående videreføring av prosjektet

Siden testen kunne bestilles anonymt, finnes det ingen lagrede opplysninger om hvem som muligens har fått et falsk negativt resultat. Myrberg sier det er Helseutvalgets ansvar å rydde opp i dette.

Opprinnelig skulle dette pilotprosjektet opp til diskusjon før nyttår. Myrberg sier det nå er helt umulig å ta stilling til om prosjektet skal videreføres.

– Vi har heller ikke fått noen søknad om noen videreføring fra Helseutvalget. Nå er det viktig for oss at helseutvalget rydder skikkelig opp i denne uheldige saken og så får vi ta videre planer for hvordan dette kan gjøres senere.