Rasfare og stengte veier

Uvær og temperaturskifte har ført til stor rasfare i Vest-Finnmark. Klokken 20 i kveld stenges tre veistrekninger i kommunen på grunn av rasfaren. Strekningene som stenges er fv. 77 Tverrfjorden – Nuvsvfjorden, fv. 72 Sør-Tverrfjord – Sandland, og fv. 882 Øksfjord–Øksfjordbotn.