Prest om Frode Berg-saken: – Dette oppleves som et slag i ansiktet for mange

Torbjørn Brox Webber håper kirkesamfunnet kan bidra med å få den spionsikta Kirkenes-mannen ut av fengselet i Moskva.

Frode Berg

Frode Berg sitter fengslet i Moskva og er anklaget for spionasje. Nå har Sør-Varanger menighet engasjert seg i saken.

Foto: Morten Jentoft / NRK

Frode Berg er leder i Sør-Varanger menighetsråd, og nå håper kirkesamfunnet i Sør-Varanger at deres folk i Norge og Russland kan få den spionsiktede nordmannen hjem. Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember, og til uken skal en domstol vurdere om han må sitte fengslet videre framover.

Kirkeverge Wenche Jessen Dervola og prest Torbjørn Brox Webber har sendt et brev til Mellomkirkelig råd, ifølge VG. Der gjør han det klart at denne saken har opprørt et helt lokalsamfunn og representerer en betydelig utfordring for Sør-Varanger menighet.

– Mange mennesker i Kirkenes er opprørt over det som har skjedd. Her i Kirkenes har man i flere tiår jobbet for et godt og fredfullt grensesamarbeid på tvers av den norsk-russiske grensa, sier Brox Webber til NRK.

Torbjørn Brox Webber

Prest i Sør-Varanger, Torbjørn Brox Webber, håper at biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygarden, kan bidra i Frode Berg-saken.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Må bidra

Han har et inntrykk av at situasjonen som har oppstått har gått hardt inn på mange. Spesielt de som har jobbet for en forbrødring mellom landene.

– Dette oppleves som et slag i ansiktet for mange ut av dem som har jobbet med det her, sier presten i Sør-Varanger, som mener det er viktig å få etablert en normalsituasjon tilknyttet det norsk-russiske samarbeidet.

– Da er det viktig at norske og russiske myndigheter bidrar til det.

Olav Øygard

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, har gitt lovnader om at man vil jobbe for å få frigitt Frode Berg.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– Skal ha fullt trykk

Torbjørn Brox Webber har et inntrykk av at kirka i Russland er en organisasjon med en betydelig innflytelse.

– Vi tror at Den norske kirke gjennom kontaktnettverket inn mot den russiske kirke og andre typer kirkesamfunn kan spille en aktiv rolle for å få Frode hjem, sier presten i Sør-Varanger.

Han har fått klare signaler fra biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme om at de skal følge opp saken.

– Jeg har snakket med biskopen. Han har sagt at han håndterer det fra kirka sin side framover sammen med det sentralkirkelige organet. De skal ha full trykk på denne saken i tiden som kommer.