Politimesteren foreslår å avvikle Nesseby lensmannskontor

... men vil beholde resten av lensmannskontorene slik det er i dag.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Kathrine Hætta i Finnmark foreslår å la strukturen på politiet i Finnmark være tilnærmet lik slik den er i dag. Eneste kontoret som er foreslått avviklet er Nesseby.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Politimester i Finnmark, Ellen Kathrine Hætta, har i dag kommet med sin tilrådning til hvordan politidistriktet skal organiseres i fylket.

Hun foreslår at Finnmark politidistrikt deles inn i fire lensmanns- og politistasjonsdistrikter med 17 lensmannskontorer og stasjoner.

De fire distriktene som er foreslått er:

  • Alta lensmannsdistrikt: Alta, Kautokeino og Loppa
  • Hammerfest politistasjonsdistrikt: Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp.
  • Porsanger lensmannsdistrikt: Porsanger, Karasjok, Gamvik og Lebesby.
  • Varanger politistasjonsdistrikt: Sør-Varanger, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø og Vardø.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, besøkte 110-sentralen i Hammerfest i juni, og ble imponert over den høye kompetansen blant de ansatte.

Foto: Politiet

Vil avvikle Nesseby

Til NRK sier politimesteren at de kun foreslår å legge ned Nesseby, mens de beholder resten i Finnmark slik det er i dag. Det har tidligere vært snakk om å legge ned lensmannskontor i både Loppa og Gamvik.

– I utgangspunktet så var Loppa og Gamvik også foreslått lagt ned, men etter høringsrunden har jeg kommet fram til at vi må beholde det slik det er i dag, fordi vi har et fylke som er krevende værmessig og geografisk, sier hun.

– Men hva gjør Nesseby annerledes?

– Nesseby og Tana betjenes vaktmessig fra Tana lensmannskontor. Det er en ordning vi har hatt en stund og som både vi og kommunen er fornøyd med.

– Dette er en tilrådning. Blir det seende slik ut?

– Det blir ikke min beslutning. Det er politidirektøren som fatter sin beslutning, så er jeg beredt til å ta til etterretning det direktoratet kommer fram til, sier Hætta.

– Men kan du foreslå en ny ordning som er så lik den dere har i dag?

– Det er i hvert fall det jeg har valgt å gjøre. Geografien er som den er og vi har værmessig de samme forutsetningene for å legge ned masse kontor slik andre har, sier hun.

Saken har vært ute på høring i Finnmark og det kom 26 svar i høringen, fra 18 av 19 kommuner, politiets fagforeninger i Finnmark og blant andre Sametinget, Indre Finnmark tingrett og Kommunenes sentralforbund.