NRK Meny
Normal

Politiansatte frykter refs fra ledelsen

Ansatte hos politiet i Øst-Finnmark beskriver vanskelige arbeidsforhold og frykt for ledelsen. Nå har Arbeidstilsynet gitt politiledelsen pålegg om å rydde opp.

Trond Eirik Nilsen

Visepolitimester Trond Eirik Nilsen lover å rydde opp. – Vi har allerede engasjert et uavhengig firma som skal hjelpe oss, sier han.

Foto: Amund Trellevik / NRK

Det er i en Arbeidstilsynets tilsynsrapport fra 15. september i år det kommer fram at ansatte i politiet i Øst-Finnmark frykter represalier fra ledelsen dersom de sier fra om forhold i arbeidsmiljøet. Det kommer også fram at ansatte mener måten ledelsen utføres på påfører arbeidstakere uheldige belastninger.

– At det er mange konflikter i distriktet er etter Arbeidstilsynets vurdering også noe som tilsier at det må foretas en systematisk arbeidsmiljøundersøkelse der det blir undersøkt hvordan ledelsen selv mener den utøver ledelse og hvordan de som blir ledet opplever ledelsens lederutøvelse, heter det i rapporten.

Arbeidstilsynet mener også at politiet må innhente sakkyndig bistand for å løse problemene.

Frist til 1. mars

Nå har Arbeidstilsynet gitt pålegg om at en rekke tiltak må gjennomføres innen 1. mars neste år.

For å unngå tvangsmulkt eller stans i virksomheten må politidistriktet legge fram dokumentasjon og oversikt over gjennomførte tiltak, bekreftelse på at det har vært benyttet sakkyndig bistand, beskrivelse av hvordan verneombud og ansatte har fått medvirke og bekreftelse på at arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken.

– Dere må sende skriftlig tilbakemelding på hvert enkelt punkt innen fristen, skriver tilsynsleder Angela Westphal og seniorrådgiver Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet.

– Tar det på største alvor

Visepolitimester Trond Eirik Nilsen sier til NRK at de tar pålegget til etterretning og på største alvor.

– Vi har allerede satt i gang en faktaundersøkelse ved hjelp av et eksternt firma og håper med det vi skal få gode råd om videre tiltak, sier han.

Er det en fryktkultur?

– Det vil alltid være en individuell opplevelse av hvordan hverdagen er. Vi har systemer for å melde fra og takhøyden skal være stor, sier Nilsen.

Visepolitimesteren vil ikke spekulere i hvorfor noen kan oppleve det som beskrives som en fryktkultur.

– Men i et distrikt i omstilling og med 350 ansatte vil det alltid være en eller annen form for utfordring, sier han.

Nilsen forklarer at prinsippet er at konflikter skal løses på lavest mulig nivå, men når man ikke lykkes så ender det med det som nå er tilfelle ved at Arbeidstilsynet kobles inn.

– Arbeidsmiljøet er godt

Lensmann Øyvind Lorentzen

Lokallagsleder Øyvind Lorentzen i Politiets fellesforbund i Finnmark.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Lokallagsleder Øyvind Lorentzen i Politiets fellesforbund i Finnmark sier arbeidsmiljøet generelt er meget godt, men at når enkelte føler på en fryktkultur må det tas på alvor.

– Jeg opplever ikke at det er en fryktkultur, men at uenigheter kan oppstå og dersom ansatte opplever frykt er det vi i fellesskap må ta tak i. Ting kan alltid gjøres bedre, og vi kommer til å følge opp arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, sier Lorentzen.