NRK Meny
Normal

Ønsker ikke evige kvoter

I dag var siste frist for å komme med innspill til det nye kvotesystemet i Norge.

VM i skreifiske

Utvalget foreslo før jul å innføre en ressursrente i fiskeriene, som egentlig betyr at fiskeriene på samme måte som kraft- og oljeindustrien må bidra til fellesskapet for tilgangen til ressursene.

Foto: Ole Dalen / NRK

I dag er en merkedag for norsk fiskeripolitikk. NOU-en om et «fremtidsrettet kvotesystem», foreslått av det så kalte Eidesen-utvalget, avsluttet nå sin høring.

Dette er den største gjennomgangen av kvotesystemet som noen gang er gjort i Norge, og kan endre på hvordan norske fiskere får tildelt sine kvoter på i tiden framover.

Det er allerede i dag bred enighet om at kvotesystemet for fiskere må forenkles og fornyes.

– Vi sier ja til forenkling, men måten Eidesen-utvalget vil forenkle regelverket på, det sier vi nei til, sier Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i dag kommet med sitt innspill til de foreslåtte endringene.

– Vi mener at det i denne sammenhengen vil være riktig å se kystflåten og havfiskerflåten hver for seg, sier Ingebrigtsen.

Skreifiske 2015 i Senja
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Vil ha verdiskapning

Utvalget foreslo før jul å innføre en ressursrente i fiskeriene, som egentlig betyr at fiskeriene på samme måte som kraft- og oljeindustrien må bidra til fellesskapet for tilgangen til ressursene.

Utvalget er også delt i hvordan man skal håndtere kvotene som inndras. En del av utvalget ønsker et Statoil-lignende statlig eid selskap som skal kjøpe og forvalte fiskekvoter. Andre ønsker å la fiskerne beholde verdiene de har fått uten vederlag fra staten til evig tid.

Fiskerinæringa og fylkeslagene er blant dem som har kommet med innspill i høringsrunden. Flere mener at næringa får for mye fleksibilitet, inkludert fylkestinget i Finnmark.

– Det er bra at det har vært en gjennomgang av kvotesystemet, men vi er ikke enig i alle konklusjonene, sier varaordfører på fylkestinget i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap).

Ragnhild Vassvik Kalstad

Ragnhild Vassvik, varaordfører i Finnmark fylkeskommune, sier til NRK at de at tro på å bli hørt i høringen rundt det nye kvotesystemet.

Foto: Kenneth Hætta

Frykter evigvarende kvoter

Hovedpoenget til fylkestinget er at de ikke ønsker evigvarende kvoter.

– Vi ønsker en begrensing på cirka 20 år for båtene, sier Vassvik.

– Hvorfor det?

– Vi ser at det blir solgt ut båter fra fylke med kvoter, og det blir færre som leverer fisk i Finnmark. Blir det større båter, så utvikler det seg en trend med at fisken produseres om bord på båtene – som skaper mindre aktivitet langs kysten, sier varaordføreren til NRK.

De ønsker også en regional kvotebank, som selv kan refordele kvotene – men at fisken blir i regionen.

Kjell Ingebrigtsen

Leder for Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Leder for Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, sier til NRK at Fiskarlaget ikke ser noen grunn til at en forenkling av systemet skal måtte innebære en endring i fiskerienes samfunnsansvar.

– Det er fellesskapet som eier ressursene. Fiskerne utfører jobben og får tillatelse til å drive fiskeri og bringe disse ressursene på land, sier Ingebrigtsen.

Norges Kystfiskarlag ønsker større forutsigbarhet for kystflåten. Dagens tillatelsen må fornyes årlig, mens Fiskarlaget vil at de skal vare over lengre tid.

Nå som høringen avsluttes blir det opp til departementet å formulere en proposisjon til Stortinget.