Ny mobbelov på høring i dag: – Lovforslaget er farlig

Foreldrenettverk mot mobbing mener forslaget ikke vil medføre gode endringer. Derfor deltar de på dagens høring.

Mobbing i skulen

NY MOBBELOV DISKUTERES: I dag skal en rekke parter høres i forbindelse med ny mobbelovgivning. Foreldrenettverk mot mobbing er til stede og vil være tydelig på at forslaget ikke er godt nok.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Forslaget til ny mobbelovgivning har skapt reaksjoner siden det ble kjent. Barneombudet mener det er et tilbakesteg, mens Foreldrenettverk for mobbing mener loven vil føre til at barn som blir mobbet mister sin stemme.

I dag deltar foreldrenettverket på høringsmøtet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

– Hele forslaget er ullent. Vi lurer på hvem dette forslaget er laget for. Vi reagerer også på at de som har blitt mobbet ikke har blitt hørt i prosessen, sier styremedlem i Foreldrenettverk mot mobbing Elin Magga.

Elin Magga

Elin Magga er styremedlem i Foreldrenettverk mot mobbing. De mener det nye lovforslaget vil gjøre det enklere for skolene å ikke gjøre noe.

Foto: Anne Olli

– Det er bukken og havresekken

Magga og de andre medlemmene i foreldrenettverket mener det er tre stor problemer med det nye lovforslaget.

  • Skolen kan selv vurdere, ut ifra en faglig vurdering, om de har gjort nok i en mobbesak.
  • Fylkesmannen skal fortsette som klageinstans.
  • Enkeltvedtak fjernes.

Ifølge Magga støttes disse tre punktene av Djupedal-utvalget. De konkluderer blant annet med at det bør være en uavhengig klageinstans. Det er en av de viktigste tingene som må plass, ifølge foreldrenettverket

– Det er ikke riktig at fylkesmannen skal være klageinstans. Det blir nærmest bukken og havresekken. Fylkesmannen har ofte tette bånd til kommunene, de gir både råd og veiledning. Vi har også fått tilbakemeldinger om at dette praktiserer svært forskjellig på de nitten fylkesmannskontorene i landet.

Må høre på dem som har erfaring

Magga og Foreldrenettverket mot mobbing mener det er viktig at de er til stede under dagens møte. Det vil være avgjørende for hva som vil bli vedtatt når saken skal behandles av Stortinget seinere i år. Budskapet fra foreldrene er enkelt og greit; Det nye forslaget vil ikke hjelpe.

– Så lenge de tre punktene ikke er på plass så vil det ikke endre noen ting. Det er også grunnen til at vi mener at det nye lovforslaget er farlig. Da vil jeg si at loven vi har i dag er bedre.