Normal

Nussir søkte om løyve i 2011 – ingen vet når svaret kommer

Miljødirektoratet har i fire år behandlet Nussirs utslippssøknad. Men ingen kan svare på når svaret kommer. Frank Bakke-Jensen (H) mener statsapparatet trenger en real ryddesjau.

Repparfjorden

Siden 2011 har Nussir ventet på svar på om selskapet får dumpe gruveavfall i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo

I går kunne NRK melde at selskapet fremdeles venter på svar på sin utslippssøknad om sjødeponering av gruveavfall i Repparfjord.

Vet ikke når svaret kommer

Miljødirektoratet har det siste året lovt svar ved tre anledninger, og brutt samtlige løfter.

Adm. dir. i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Øystein Rushfeldt, daglig leder i Nussir.

Foto: Allan Klo

Daglig leder i gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt, ga i går Miljødirektoratet det glatte lag, etter at ingen i direktoratet kan gi et svar på når det kommer et svar på selskapets søknad om sjødeponering av gruveavfall i Repparfjord i Kvalsund kommune.

Offer for politisk spill

Bare siden august i fjor har direktoratet ved tre anledninger sagt at en avgjørelse er rett rundt hjørnet. Samtlige løfter er brutt.

I dag vet ikke direktoratet når de vil være i stand til å gi et svar.

Næringslivets Hovedorganisasjon mener gruveselskapet Nussir er i ferd med å bli et offer for et politisk spill knytte til høstens valg.

– Det er stille undring og raseri innimellom. Selskapet har sendt inn sin søknad i oktober 2011. Det begynner å bli en stund siden, sier Marit Helene Pedersen, leder for NHO i Finnmark.

Krevde svar innen to måneder

I mai gikk hun og resten av styret ut og krevde et svar fra Miljødirektoratet innen to måneder. Pedersen medgir at hennes egen organisasjon tidvis kommer til kort mot byråkratiet, og tror det kommende valget har mye å si i denne saken.

– Jeg tror at årsaken er, som direktoratet selv sier, at dette er en så stor og kompleks sak. Men nå, rett før et valg, tror jeg man viker litt unna å ta en avgjørelse. En avgjørelse, enten den er ja eller nei, vil være kontroversiell. Men tre firedeler av det politiske Norge har vært innom denne saken, i den nåværende og den forrige regjeringen. Og jeg vil utfordre den sittende regjeringen om å ta en avgjørelse før valget. Det vil det stå respekt av, sier Pedersen.

Boreoperatør på Nussir-feltet i Kvalsund, 20.08.13

Boreoperatør på Nussir-feltet i Kvalsund under prøveboring i 2013.

Foto: Allan Klo

Må rydde opp i forvaltningen

Stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark, Frank Bakke Jensen, mener statsapparatet trenger en solid ryddesjau.

– I Norge har vi ikke et opplegg som er bra nok. Vi klarer ikke skape forutsigbarhet for slike planprosesser, Det gjør oss sårbare, og det gjør oss også til et land der det nesten er umulig å få investorer til å delta, sier Bakke-Jensen, som sier regjeringen presser på for å få en avgjørelse så fort som mulig.

– Blir denne saken løst før jul?

– Ja.

Laksefisker Repparfjorden

Uansett hva svaret blir på Nussirs utslippssøknad, blir det bråk. Et av spørsmålene er om gruveavgang i fjorden vil skade fisk.

Foto: Allan Klo/NRK