NRK Meny
Normal

Norge kalt inn på teppet av russisk UD etter multebærtur

Russiske myndigheter reagerer sterkt på at norske diplomater plukket multer i et militært område, stengt for utenlandske borgere.

RUSSIA BRITAIN POISONED SPY

Den norske ambassaden måtte inn her, på teppet til russisk UD i Moskva etter diplomatenes bærtur i fjor høst.

Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP

Det kommer fram av en diplomatisk note som i fjor høst ble oversendt Utenriksdepartementet.

I noten ber det russiske utenriksdepartementet om disiplinære tiltak overfor fire nordmenn, alle ansatt ved Norges generalkonsulat i Murmansk, som 13. august 2014 måtte forklare seg for russisk politi etter en bærtur på Kolahalvøya.

Stoppet av politiet

Personene, to av dem med diplomatstatus, ble stoppet av politiet da de kom tilbake til sin parkerte bil og gjort oppmerksom på at de hadde plukket multer i et område sperret for utlendinger, langs veien mellom Murmansk og Teriberka.

Kolahalvøya er et av de mest militariserte områdene i Russland, og flere byer og områder er såkalt ZATO, en russisk forkortelse for stengt administrativ-territoriell formasjon, eller lukket by.

Russiske marinesoldater

Russiske marinesoldater marsjerer i den militære byen Severomorsk i forbindelse med 75-års jubileumet til Nordflåten i 2008. Severomorsk er en av flere steder i Murmansk-regionen som er helt- eller delvis stengt for utlendinger.

Foto: Herman Loennechen, Forsvaret

Den norske ambassaden i Moskva ble i september kalt inn på teppet til russisk UD, der det ble gjort klart at Russland ikke aksepterer at norske diplomater oppholder seg i områder som er stengt for utlendinger.

«Ministeriet går ut ifra at Det kongelige norske generalkonsulat i Murmansk iverksetter disiplinærtiltak når det gjelder de ovennevnte medarbeidere, som departementet ber om å informeres om,» heter det i noten.

Fikk bot på 300 kroner

Hver av de fire er ilagt en bot på 2.000 rubler, i underkant av 300 kroner.

Russisk UD understreker at de er svært lite fornøyd med nordmennenes bærtur.

Noten blir omtalt som en «mild klage» på Victoria terrasse i Oslo.

Det norske generalkonsulatet i Murmansk beklager hendelsen. Fungerende generalkonsul Gøril Johansen er tydelig på at norske diplomater i Russland skal følge russisk lovgivning.

Ferske finske multebær

Arkivbilde: Russiske myndigheter reagerer sterkt på at norske diplomater plukket multer i et militært område, stengt for utenlandske borgere.

Foto: Mika Saijets / NRK

– Våre diplomater retter seg etter russiske myndigheters bestemmelser, og det er viktig for oss å ikke trå feil. Men Murmansk er en region der mange områder er stengt for utlendinger, og ikke alle disse områdene er merket, skiltet eller fysisk sperret. Det kan derfor skje ved en feil at man tråkker inn i et slikt område, som var tilfellet i denne saken, sier Johansen.

– Russland ber om at det blir iverksatt disiplinære tiltak overfor disse medarbeiderne. Vil det bli gjort?

– Vi har snakket med de fire dette gjelder. De har beklaget saken og fra vår side er dette nå avsluttet.

– Hvordan reagerer dere på den noten som Russland har sendt til Norge om denne saken?

– Vi har snakket med våre russiske kolleger, og vi anser oss som ferdige med forholdet nå, sier Johansen.

Hun opplyser at diplomatene måtte gi fra seg multebærene.

Det norske generalkonsulatet i Murmansk

Norges generalkonsulat i Murmansk beklager at fire ansatte i fjor høst var på bærtur til et område stengt for utlendinger.

Foto: Barentssekretariatet/barentsphoto.com