Nekter å vedta bot på 25.000:– Jeg er eventyrer og ikke kriminell

Kaptein Gilles Elkaim hevder å ha søkt nødhavn på Svalbard. Det godtar ikke sysselmannen, som har gitt kapteinen bot. Nå havner saken i retten

Gilles Elkaim

Gilles Elkaim som leder ekspedisjonen Arktika 2.0 mener myndighetene på Svalbard ikke tar hensyn til FN-konvensjonen som åpner opp «uskyldig gjennomfart». Han godtar ikke forelegget han har fått.

Foto: Privat / ARKTIKA 2.0

Kong Karls Land er en viktig øy for isbjørner, og her opereres det med ferdselsforbud hele året.

Kaptein Gilles Elkaim har også tatt med seg hundene sine uten godkjenning fra Mattilsynet. Statsadvokaten i Troms og Finnmark ga han dermed et forelegg på 25 000 kroner, noe Elkaim altså ikke vedtar.

– Jeg er eventyrer, ikke kriminell.

Arktika 2.0-ekspedisjonen skulle følge Fridtjof Nansens fotspor, men må nå overvintre på Svalbard.

Videre til tingretten

Kommunikasjonsrådgiver for sysselmannen på Svalbard Terje Carlsen, sier Elkaim ikke har godtatt forelegget og at saken dermed går videre til tingretten i Tromsø. Han vil ikke gi noen kommentarer utover det.

Brynjar Østgård

Advokat Brynjar Østgård er oppført som kapteinens forsvarer. Han har tidligere vært forsvarer for blant annet eventyrer Jarle Andhøy.

Foto: Haakon Wærstad / NRK

Advokat Brynjar Østgård er oppført som Elkaims forsvarer. Han kan fortelle at saken skal opp i tingretten i slutten av februar 2017. Om dette vil finne sted i Tromsø eller på Svalbard er foreløpig usikkert, sier han.

Østgård har tidligere vært forsvarer for blant annet eventyrer Jarle Andhøy, som i år ble frikjent etter turen til Antarktis.

Kaptein Elkaim sier benektelsen ikke kun handler om selve forelegget på 25.000 kroner.

– Det er prinsippene som er viktige. Vi er ærlige mennesker som prøver å følge loven.

Elkaim mener han kjenner til loven både på Svalbard og havet generelt. Ifølge han er det er problem at forelegget ikke involverer hva han sa til politiet om årsaken til hvorfor han seilte i forbudt område.

– Vi vil at sannheten skal fram. Hvis jeg har gjort feil, aksepterer jeg det. Men jeg tror ikke jeg er den eneste som har gjort feil her.

Gilles Elkaim foran Arktika

Gilles Elkaim har vært på flere ulike ekspedisjoner de siste 30 årene, blant annet i Canada, Russland, Alaska og Grønland. Ekspedisjonen Arktika 2.0 skulle følge Nansen fotspor.

Foto: Arktika 2.0 / Privat

Måtte berge båt og liv

Gilles Elkaim sier han har fortalt sannheten hele veien. Han har fortalt at været i kombinasjon med teknisk feil på båten, tvang ekspedisjonen inn i en fjord på Nordaustlandet på Svalbard.

– Vindstyrken var på 50 knop og havet kokte rundt oss. For å berge båten og våre liv måtte vi søke tilflukt.

Båten som skulle gå i Fridtjof Nansens fotspor, ligger nå ved kai i Longyearbyen.

– Vi må bli på Svalbard i vinter, avslutter kapteinen.