Nå kommer russerne på grensehandel igjen – med sterke rubler i lommeboka

Når rubelkursen svinger opp, kommer russerne kjørende over grensa til Norge. Det kan bli 260.000 grensepasseringer i år.

Gøran Johansen Stenseth

Fungerende leder for politiet på Storskog, Gøran Johansen Stenseth, melder om en stor økning av grensepasseringer i 2017.

Foto: Arne-Egil Tønset

De fleste som krysser grensa på Storskog i Finnmark er russere, men nordmenn med grenseboerbevis utgjør også en stor andel av de reisende.

– Holder det seg ut året, slik det har gjort til nå, så vil vi ligge på 260.000 passeringer, sier fungerende leder for politiet på Storskog, Gøran Johansen Stenseth.

Fyller drivstoff

På Storskog finner vi Norges eneste grensepasseringsstedet mot Russland. Det er også vår eneste grense med en stat utenfor Schengen-samarbeidet.

Trafikken her har økt jevnt og trutt, og ble fordoblet fra 2009 til 2013, med 320.000 passeringer. Da stoppet det litt opp, før nedgangen i rubelkursen også ga nedgang i grensehandelen. Men nå ser det ut til at trafikken over grensa nærmer seg gamle høyder.

Mer enn 6 av 10 av de reisende over Storskog er russere. Hittil i år er 13.000 av dem sjøfolk.

Nordmenn som reiser visumfritt med grenseboerbevis som reiser til Nikel og Zapoljarnij, hovedsakelig for å fylle drivstoff, utgjør 35.000 ved utgangen av september.

Kart som viser Nikel, Kirkenes og Storskog

De fleste som reiser er russere, men nordmenn med grenseboerbevis utgjør også en stor andel av de reisende.

Foto: NRK kart

Sterk rubelkurs

Litt i underkant av 18.000 russere reiser på grenseboerbevis. Det er også en god del flere enn i fjor.

– Det er rubelkursen som har innvirkning på dette. Når det er oppsving i rubelkursen, så er det flere reisende som kommer til Norge. Det er naturlig, siden de får mer igjen for pengene sine, sier Stenseth.

Politiet på Storskog mener det finns ytterligere en forklaring på økt trafikk: Veien har blitt betydelig bedre enn tidligere. Forrige uke ble dette markert da ministre fra Norge og Russland åpnet Bøkfjordbrua, som blir en del av utbedringene.

Stenseth mener i likhet med politimesteren at behovet for en ny og større grensestasjon på Storskog tvinger seg fram med økningen i antallet som passerer.

Flyktninger ankommer Storskog tollstasjon

Mange husker fortsatt da flyktningene fra Syria og andre asylsøkere kom over Storskog tollstasjon i 2015.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK